Nytt grunnkurs i SAFE-skolen

Nytt grunnkurs i SAFE-skolen

Kurs i SAFE-skolen. Det er travelt å være verneombud. Innleder og deltaker Baste Daltveit nederst til høyre

Førstkommende tirsdag og onsdag holdes et nytt kurs for tillitsvalgte i regi av SAFE-skolen. Selv om det kun er to uker siden forrige kurs, er pågangen fra interesserte medlemmer og tillitsvalgte stor.

Førstkommende tirsdag og onsdag holdes et nytt kurs for tillitsvalgte i regi av SAFE-skolen. Selv om det kun er to uker siden forrige kurs, er pågangen fra interesserte medlemmer og tillitsvalgte i SAFE stor.

22 deltakere var samlet i Stavanger i to dager for å jobbe seg igjennom fagforeningshistorikk, SAFEs historie, og forskjeller mellom hovedavtaler, tariffavtaler og særavtaler. Verneombudsrollen og vernearbeid i praksis ble diskutert, og metoder for saksbehandling og problem- og konfliktløsning  på lavest mulig nivå, altså på arbeidsplassen, var også tema. Etter ønske fra deltakerne hadde kurset et eget punkt om arbeidstid, sykelønn og reisetid. Også presentasjonsteknikk fikk plass, og SAFEs flotte jubileumsfilm som forteller om et uredd forbund med en stolt historie, ble vist for deltakerne.

Kursevalueringen var god. Deltakerne var fornøyd med innhold og sammensetning av fagområder. Det kommende kurset er ikke helt identisk, men inneholder de fleste av de samme fagområdene.

Kurset er i utgangspunktet fullt, men det er mulig å melde sin interesse i tilfelle det skulle bli noen avmeldinger.

I så fall kan du ta kontakt med anita@safe.no