Nytt kurs for tillitsvalgte er gjennomført

Nytt kurs for tillitsvalgte er gjennomført

||

Nok et kurs for tillitsvalgte er gjennomført. Evalueringen viser at deltakerne var svært godt fornøyde. Blant annet trekker deltakerne fram innhold og plan for kurset, foredragsholderne får ros, og den sterke sosiale faktoren ble fremhevet. Bildet viser de fem deltakerne i Bilfinger, Julian Kvikne Bjordal, Hogne Hole, Arturas Jasmontas, Stefan Nilsson og Håvard Olsen. Magne […]

Nok et kurs for tillitsvalgte er gjennomført. Evalueringen viser at deltakerne var svært godt fornøyde. Blant annet trekker deltakerne fram innhold og plan for kurset, foredragsholderne får ros, og den sterke sosiale faktoren ble fremhevet.

Bildet viser de fem deltakerne i Bilfinger, Julian Kvikne Bjordal, Hogne Hole, Arturas Jasmontas, Stefan Nilsson og Håvard Olsen.

Magne Andersland fra SAFE i Esso hadde ansvar for historikken bak Lean-teorien.
Magne Andersland fra SAFE i Esso hadde ansvar for historikken bak Lean-teorien.

 

Deltakerne har levert to svært gode prosjekter. Vi fikk et rollespill fra et klubbmøte hvor forhandlingsteori ble gjennomgått og etter hvert protokollført, og vi fikk et svært godt foredrag om «Lean-teorien».

Morten Olsen fra SAFE i Statoil sokkel viste hvordan Lean kan fungere på arbeidsplassene. sokkea
Morten Olsen fra SAFE i Statoil sokkel viste hvordan Lean kan fungere på arbeidsplassene.

 

Både historikk og mulighetene for praktisk gjennomføring på arbeidsplassene ble beskrevet, og foredraget er absolutt egnet i klubb- og foreningssammenheng for å få en bedre forståelse for Lean.

Kursholderne Tellef Hansen og Mette Møllerop takker for en flott og lærerik kursuke!