Nytt styre i SAFE sokkel

Nytt styre i SAFE sokkel

Gjenvalg preget årets valg i SAFE sokkel. Idar Martin Herland kom inn som nytt styremedlem. På observatørplass for SAFE ung kom Jahn Christopher Nævdal inn. Jarle Ådlandsvik satt som styremedlem i forrige periode, og blir i kommende periode 3. varastyremedlem. Høyt faglig nivå i debattene Gode diskusjoner kjennetgnet årsmøtet. Drift & Vedlikeholdsstrategi var siste post […]

Gjenvalg preget årets valg i SAFE sokkel.

Idar Martin Herland kom inn som nytt styremedlem. På observatørplass for SAFE ung kom Jahn Christopher Nævdal inn. Jarle Ådlandsvik satt som styremedlem i forrige periode, og blir i kommende periode 3. varastyremedlem.

Høyt faglig nivå i debattene

Gode diskusjoner kjennetgnet årsmøtet. Drift & Vedlikeholdsstrategi var siste post på programmet før offentlige uttalelser. En rekke delegater tok ordet i debatten som fulgte, og innleggene holdt et høyt, faglig nivå som både klargjorde og spisset problemstillingene. Spesielt fikk oppgavesett i lys av framtidig bemanning stor oppmerksomhet.

Her ligger det utfordringer som vil bli fulgt opp framover.

Offentlige uttalelser

Skiftarbeid er en stor belastning og gir nedsatt helse. Men i tillegg til den spesielle skiftordningen er arbeidstakerne i olje- og gassindustrien utsatt for en svært sammensatt kjemisk eksponering, ekstreme støynivå og hard langvarig fysisk belastning.

Hva dette betyr for helse, sykdomsutvikling, uførhet og levealder er ikke kartlagt, tvert imot behandles det som uønsket kunnskap.

Her er det store mørketall. SAFE i Statoil Sokkel krever tallene på bordet!

Forslaget som ble vedtatt med akklamasjon, var innsendt av Halvor Erikstein og Toril Torlei.

Statoils utenlandssatsing

Årsmøtet i 2016 til SAFE i Statoil, krever at stortinget gransker utenlandssatsingen til Statoil.

Forslaget som ble vedtatt med akklamasjon, var innsendt av Sten Atle Jølle.

Pensjon

SAFE i Statoil skal jobbe for at de som ble ansatt per tur på nittitallet, skal få opptjent alle årene til pensjon.

(Eksempel: ansatt tur for tur i 1991, ikke ansatt før i 1993)

Forslaget som ble vedtatt med akklamasjon, var innsendt av Berit Rolfsnes.

 

SAFE i Statoil sokkels  styre 2016 

 

Verv
Kandidater
Leder Terje S. Enes På valg 2017
Nestleder Sten Atle Jølle På valg 2018
Nestleder Pofirio Esquivel På valg 2017
Nestleder Arvid Eirik Skines På valg 2018
HMS sekretær Toril Torlei På valg 2018
Kasserer Bjørn Arne Haga På valg 2017
Styremedlem Tor Egil Løvli På valg 2017
Styremedlem Per Ove Økland På valg 2017
Styremedlem Terje Axe Sørensen På valg 2018
Styremedlem Idar Martin Herland På valg 2018
Styremedlem Agate L. Hamre På valg 2018
Styremedlem Monica Martinsen På valg 2018
Styremedlem Odd Inge Rørheim På valg 2017
Styremedlem Morten Olsen På valg 2017
Styremedlem Safe ung Anette Paula Nygård På valg 2018
1. Vara styremedlem Cato Stamnes På valg 2017
2. Vara styremedlem Kjell Ivar Nesvåg På valg 2017
3. Vara styremedlem Jarle Ådlandsvik På valg 2017
4. Vara styremedlem Magne Johnsen På valg 2017
5. Vara styremedlem Marvin Å. Haugen På valg 2017
Observatør Safe ung Jahn Chritopher Nævdal På valg 2018