Ocean of Trust – det handler om tillit

Ocean of Trust – det handler om tillit

|||

ONS-uken har samlet olje- og energibransjen i Stavanger, med rundt 60 000 deltakere fra over 100 nasjoner. Temaet i år var Trust, altså tillit. Petroleumsstilsynet benyttet anledningen til å lansere filmen «Ocean of Trust», som handler om den 50 år lange oljehistorien vår, om tillit og om den norske sikkerhetsmodellen.

ONS-uken har samlet olje- og energibransjen i Stavanger, med rundt 60 000 deltakere fra over 100 nasjoner. Temaet i år var Trust, altså tillit. Petroleumsstilsynet benyttet anledningen til å lansere filmen «Ocean of Trust», som handler om den 50 år lange oljehistorien vår, om tillit og om den norske sikkerhetsmodellen.

ONS, eller Offshore Northern Seas, er en møteplass for næringen vår, som nå handler om så mye mer enn olje og gass. Teknologigründeren og Tesla-sjefen Elon Musk var den største stjernen på messen, han var tydelig på at verden er sterkt avhengig av fossil energi.

– For at samfunnet skal fortsette å fungere, trenger vi olje og gass – spesielt nå med sanksjonene mot Russland, sa han i en pressekonferanse.

 decoding=
Anne Myrvold, Ptil direktør Foto: Rebecca Bjerga

Anne Myhrvold, direktøren i Ptil, fortalte om den nye filmen som Ptil lanserte på ONS. Filmen heter «Ocean of Trust» eller «Hav av tillit» og handler den norske oljehistorien som er en 50 år lang fortelling om oppturer og nedturer, jubel og katastrofe, tøffe tak og teknologisk utvikling. Den handler om tillit og den norske sikkerhetsmodellen. Hvordan jobber vi med sikkerhet i Norge, hvordan har vi klart å bygge dette opp, og hvordan trepartssamarbeidet spiller en viktig rolle i det.

– Filmen er tilgjengelig på nettsidene våre. Jeg håper at folk vil bruke den til å diskutere viktigheten av å forstå hva sikkerhetssystemet består av, hvordan den fungerer, og hvordan vi skal videreutvikle den, sa Myhrvold.

Se filmen «Hav av tillit» her. 

Hugo Halvorsen, leder i Samarbeid for Sikkerhet (SfS), ett av de treparts arenaene SAFE er med i, var en av gjestene på arrangementet hos Ptil. Han syns det er bra å delta på et slik arrangement, der en treffer andre i bransjen som er opptatt av sikkerheten.

– Samarbeid for sikkerhet er et trepartssamarbeid arena, jeg er glad for å kunne si at SAFE er en av de store bidragsyterne, som har vært med i mange av arbeidsgruppene våre, sier Halvorsen.

For at disse arenaene skal ha nytteverdi for bransjen vår, mener Halvorsen at det er viktig å få godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

– Det er så viktig at de anbefalingene og løsningene vi kommer opp med brukes av folk som er ute og jobber i den spisse enden, sier han.