Og gladmelding for elektriker i yrkesskadesak

Og gladmelding for elektriker i yrkesskadesak

Full seier i Lagmannsretten for elektriker i yrkesskadesak. Fra Johan Petter Andresen, klubbleder i SAFe i Beerenberg, har vi mottatt  Veggavisa, informasjonsorgan for LO i Trondheim, hvor denne gladnyheten kan bringes videre:  «Alle» fortalte et medlem i Elektrikernes Fagforening Trøndelag at det ikke var noen vits i å registrere sin ryggskade som yrkesskade. En lege rådet […]

Full seier i Lagmannsretten for elektriker i yrkesskadesak.

Fra Johan Petter Andresen, klubbleder i SAFe i Beerenberg, har vi mottatt  Veggavisa, informasjonsorgan for LO i Trondheim, hvor denne gladnyheten kan bringes videre: 

«Alle» fortalte et medlem i Elektrikernes Fagforening Trøndelag at det ikke var noen vits i å registrere sin ryggskade som yrkesskade. En lege rådet ham etter hvert til å melde skaden til NAV, og etter å ha anket avslag fra NAV og i Trygderetten, vant han til slutt en full seier i Lagmannsretten. Jeg hadde aldri vunnet denne saken om jeg ikke hadde vært organisert, sier en glad elektriker.

Akutt skade i ryggen. I november 2006 pådro elektrikeren seg en akutt skade i ryggen etter å ha utført tunge løft på jobben. I en uke hadde han dratt tunge luker fram og tilbake for å få tilgang til et anlegg han arbeidet med. Til slutt knakk det i ryggen, og han har siden vært svært hemmet av skaden. Nå går han på yrkesrettet attføring, og han er i ferd med å ta en utdanning som skal gjøre det mulig å komme tilbake til arbeidslivet igjen.

Oppfatningen av ryggskader må endres. Elektrikeren mener at det er en innebygd mentali­tet i arbeidslivet og legestanden om at ryggskader ikke er yrkesskade. Verken bedriften, bed­riftshelsetjenesten, saksbehandleren på NAV eller legen elektrikeren gikk til mente at skaden burde meldes inn som yrkesskade. Det var overlegen på ryggskolen som sa at det var viktig å dokumentere alle skader ved å melde dem inn til NAV. Det er i utgangspunktet bedriften som er ansvarlig for å gjøre dette. Tillitsvalgte i bedriftene må sørge for at det er gode rutiner for å ivareta slike saker. I denne elektrikeren sitt tilfelle førte dårlige råd til at skaden ble meldt til NAV etter ett-årsfristen som gjelder. Heldigvis mente lagmannsretten at dette ikke skulle frata ham muligheten til å få vurdert skaden som yrkesskade.

Ikke normalt arbeid. Lukene elektrikeren måtte løfte på flere ganger om dagen var ca. 70 kg, og han måtte gjøre dette med en kroppsstilling som var svært uheldig ved slike løft. Dommen i Lagmannsretten er enstemmig, og den slår fast at det ikke var normalt arbeid han utførte da uhellet inntraff.  Dette betyr at ryggskader som oppstår som en følge av løft og situasjoner som ikke er normalt for den aktuelle yrkesgruppen, kan bli godkjent som yrkesskade.

Organisasjonen hjalp meg. Elektrikeren sier at han ikke kunne tatt sjansen på å kjøre denne saken så langt om han ikke hadde organisasjonen i ryggen. I dette tilfellet dekker EL & IT Forbundet alle saksomkostninger, også om det hadde blitt tap i retten.» 

Lik praksis i SAFE.

Også i SAFE dekkes selvfølgelig saksomkostningene i slike saker. Vi kan underskrive EL & IT sin oppfordring om fagorganiserng og den tryggheten dette gir. For uorganiserte arbeidstakere kan et tap i retten bety at de personlig må dekke saksomkostningene til motparten i tillegg til egen advokat.