Ognedal: – Ikke fornøyd med forholdene på norsk sokkel

Ognedal: – Ikke fornøyd med forholdene på norsk sokkel

Ved åpningen av IRF-konferansen sa Ptil-direktør Magne Ognedal at lærdommen fra Deepwater Horizon-ulykken så langt viser at verken industrien eller myndighetene kan si seg fornøyd med tilstanden på norsk sokkel. –  Vi må bruke det denne katastrofen har lært oss til å gjøre den norske petroleumssektoren enda sikrere og mer robust, slik at vi kan […]

Ved åpningen av IRF-konferansen sa Ptil-direktør Magne Ognedal at lærdommen fra Deepwater Horizon-ulykken så langt viser at verken industrien eller myndighetene kan si seg fornøyd med tilstanden på norsk sokkel.

–  Vi må bruke det denne katastrofen har lært oss til å gjøre den norske petroleumssektoren enda sikrere og mer robust, slik at vi kan forhindre store ulykker, slo Ognedal fast.

 width=

Han sa videre at Petroleumstilsynets arbeid, slik det foreløpig er oppsummert, ikke har påvist noen nye eller ukjente underliggende årsakssammenhenger. Flere av disse er de samme som i Montara-ulykken utenfor Australia. De viktigste konklusjonene i granskningene etter de to ulykkene er sammenfallende med funnene i Petroleumstilsynets granskninger av flere alvorlige hendelser i den norske petroleumsvirksomheten.

– Vi må kunne bli flinkere til å bruke kunnskaper og data som vi allerede har om risikoen som er forbundet med denne type  virksomhet, til å arbeide målrettet med kontinuerlig forbedring av sikkerheten.

Les hele saken på Ptil.no