OLF blir til Norsk olje og gass

OLF blir til Norsk olje og gass

Generalforsamlingen i Oljeindustriens Landsforening har besluttet at organisasjonen skal skifte navn til Norsk olje og gass. Navneendringen vil skje i midten av september 2012. – Vi skal bli tydeligere. Ved å skifte navn signaliserer vi enda bedre enn i dag at hva vi arbeider med og hvem vi arbeider for, sier administrerende direktør Gro Brækken […]

Generalforsamlingen i Oljeindustriens Landsforening har besluttet at organisasjonen skal skifte navn til Norsk olje og gass. Navneendringen vil skje i midten av september 2012.

– Vi skal bli tydeligere. Ved å skifte navn signaliserer vi enda bedre enn i dag at hva vi arbeider med og hvem vi arbeider for, sier administrerende direktør Gro Brækken i OLF (bildet) på OLFs hjemmesider. width=

Oljeindustriens Landsforening (OLF) har hatt det nåværende navnet siden 1989.

– Både olje- og gassnæringen og samfunnet ellers har endret seg markert siden vi fikk vårt nåværende navn. Vår organisasjon har også vært i endring. Ved å bytte navn til Norsk olje og gass viser vi enda tydeligere hvem vi arbeider for og at vi representerer hele den norske olje- og gassindustrien med både oljeselskaper og leverandørbedrifter, sier Brækken.

Det engelske navnet blir Norwegian oil and gas association.

Lanseringen av det nye navnet vil skje i midten av september 2012. Da vil ny logo og ny profil presenteres.