Oljearbeidere er nøkkelpersonell med viktig samfunnsfunksjon

Oljearbeidere er nøkkelpersonell med viktig samfunnsfunksjon

Vi er stolte oljearbeidere Foto: Mette Møllerop

Oljearbeiderne er nå med på listen over folk som har samfunnsviktig funksjon, det ble avklart den 19. mars 2020.

Oljearbeidere er med på listen over folk som har samfunnsviktig funksjon

SAFE har sammen med myndigheter, Olje og Energi departementet, Ptil, NOG, NR og arbeidstakerorganisasjoner den siste uken diskutert hvorvidt ansatte på sokkelen kan anses som kritiskpersonell eller ansatte i viktige funksjoner for å opprettholde særlig viktige samfunnsfunksjoner.

Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell

Det betyr at bemanning offshore for å opprettholde olje og gassproduksjon regnes nå som samfunnskritisk viktige. Som man kan se av linken over har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sammen med departementene utarbeidet listen som er ment som en veiledning til kommuner og andre med barnehage-/skoletilbudog til virksomheter som ivaretar samfunnskritiske funksjoner.

SAFE har diskutert dette i trepartsarenaer med Ptil, NOG, NR og fagforbundene, samt ved at nestleder Roy Aleksandersen har diskutert dette med olje- og energiminister Tina Bru.

–  Det siste vedtaket endrer bildet noe vedrørende tilgang på arbeidskraft, karantenebestemmelser, mv. En må forholde seg til denne endringen med klokskap. Videre må en unngå misbruk av ordningen og vurdere tiltak fortløpende, være seg karantenebestemmelser og annet. Vi er fornøyde med at vi er kommet med på listen. Vi opplever selv at vi er en viktig bidragsyter i denne utfordrende tiden for bransjen og Norge er i. Det er viktig for oss å opprettholde en sikker og jevn produksjon. Godt å vite at det nytter å ha dialog med politikerne. Det varmer et Stolt oljearbeider hjerte å kunne bidra til den dugnaden hele landet nå er i, sier Hilde-Marit Rysst, Forbundsleder i SAFE.

En rekke virksomheter er definert av myndighetene som så viktige for samfunnet at det regnes som kritisk hvis nøkkelpersonell ikke kan være på jobb. Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan blant annet få tilbud om barnehage- og/eller skoleplass, til tross for at de aller fleste er stengt etter koronavirusutbruddet.

Listen omfatter også andre viktige samfunnsfunksjoner som ikke inngår i de 14 samfunnskritiske funksjonene, men som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av koronaviruset. Behovet for endringer i listen vurderes av myndighetene fortløpende.

Direktoratet understreker at terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt. Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud skal derfor begrenses så mye som mulig.

Kontrollromspersonellknyttettilgassverdikjeden, kritiskdriftspersonellknyttettilgassverdikjedenogkritiskbemanning offshore for å opprettholdeolje- oggassproduksjon.

Det presiseres:

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.