Oljeinvesteringene vil øke i 2011

Oljeinvesteringene vil øke i 2011

Til neste år skal det investeres for rundt 150 milliarder kroner på norsk sokkel. Det er ti milliarder mer enn i år. – De tre neste årene preges av vekst, men om det ikke åpnes for nye leteområder, vil dette falle. Det sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i interesseorganisasjonen Norsk Industri, til […]

Til neste år skal det investeres for rundt 150 milliarder kroner på norsk sokkel. Det er ti milliarder mer enn i år. – De tre neste årene preges av vekst, men om det ikke åpnes for nye leteområder, vil dette falle.

Det sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i interesseorganisasjonen Norsk Industri, til Petro.no.

Uttalelsen kommer i forbindelse med dagens framlagte konjunkturbarometer for Rogaland, som er laget på oppdrag for Nav, LO, NHO, Greater Stavanger, Innovasjon Norge, Rogaland fylkeskommune og Sparebank 1 SR-Bank.

Barometerets konklusjon om rekordinvesteringer i oljesektoren, er i tråd med Statistisk sentralbyrås (SSB) investeringsstatistikk, som ble lagt fram forrige måned.

Her anslår SSB at investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2011, inkludert rørtransport, til å bli 148,8 mil width=liarder kroner. Anslaget for hele 2010 vil utgjøre 139,4 milliarder kroner. SSB spår også at investeringsanslaget for 2010 er 4,1 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2009.

Les hele saken på Petro.no: Ti milliarder mer neste år