Ønsker oljearbeiderne virkelig å ødelegge verden?

Hilde-Marit Rysst i paneldebatten på Oljemuseet. Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst i paneldebatten på Oljemuseet. Foto: Rebecca Bjerga

Hvordan ser fremtiden ut?
Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE, deltok i debatt på arrangementet Kystpuls, på Oljemuseet i Stavanger.

Paneldeltakerne tok opp tema som bærekraftig energi og en økende bevissthet rundt klima- og miljøutfordringene i oljehovedstaden Stavanger, så vel som i hele verden.

Paneldeltakerne tok opp tema som bærekraftig energi og en økende bevissthet rundt klima- og miljøutfordringene i oljehovedstaden Stavanger, så vel som i hele verden.

Det er en økende innovasjonsvilje i petroleumssektoren og i relaterte virksomheter.

Hva kan vi lære av Stavanger? Hva har petroleumsbransjen betydd for andre næringer? Hvilke innovative løsninger har bransjen selv utviklet, og hvordan ser framtiden ut? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt til paneldeltakerne, Hilde-Marit Rysst (SAFE), Ragnar Tveterås (Senter for innovasjonsforskning og Universitetet i Stavanger, UIS), Petter Birkeland (CEO i Control Cutter) og Emma Bugge Gjerdevik (leder Stavanger Natur og Ungdom).

Fra debatten:

Skriv ut siden