Oppgjøret for Land-anleggene til mekling

Oppgjøret for Land-anleggene til mekling

SAFE har i dag meddelt Norsk Olje og gass at forhandlingsresultatet på Oljeloverenskomsten, Land ikke kan aksepteres. Oppgjøret går dermed til mekling. – Arbeidsgiverne vil ikke forholde seg til frontfagsoppgjøret, fastslår 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen. Overenskomsten omfatter medlemmer i SAFE, Negotia og Parat som blant annet arbeider på følgende landanlegg: Kårstø, […]

SAFE har i dag meddelt Norsk Olje og gass at forhandlingsresultatet på Oljeloverenskomsten, Land ikke kan aksepteres. Oppgjøret går dermed til mekling. – Arbeidsgiverne vil ikke forholde seg til frontfagsoppgjøret, fastslår 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen.

Overenskomsten omfatter medlemmer i SAFE, Negotia og Parat som blant annet arbeider på følgende landanlegg: Kårstø, Mongstad, Kollsnes, Tjeldbergodden, Melkøya, Slagen og Nyhamna/Ormen Lange.

– Bakgrunnen for bruddet er at SAFE opplever at NOGs medlemsbedrifter ikke vil forholde seg til frontfagsoppgjørets rammer i årets oppgjør. Dette til tross for at partene i de sentrale forhandlingene i mai understreket at frontfagsoppgjøret ”bygger på viktige prinsipper og intensjoner som gir retning for etterfølgende, lokale forhandlinger i 2016.”

– I de lokale forhandlingene har bedriftene ikke levd opp til dette. For enkelte av SAFEs medlemmer ville en aksept av resultatet medført reallønnsnedgang for 3. året på rad – og det i en del av bransjen som leverer store overskudd, understreker Aleksandersen.

Det er opp til Riksmekleren å fastsette meklingsdato i oppgjøret.