Oppslutningen om fagforeningene øker

Sterkere sammen Illustrasjonsbilde fra Envato elements
Sterkere sammen Illustrasjonsbilde fra Envato elements

Flere enn før kan tenke seg å være fagorganisert, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020. Økningen er størst i bransjer hardest rammet av koronakrisen. SAFE har også opplevdt en markant økning i medlemstallet det siste året. 

Økningen i anerkjennelsen av fagforeningers betydning fortsetter og har gjort et hopp sammenlignet med i fjor. Andelen arbeidstakere som enten er medlemmer, eller kunne tenke seg å bli medlemmer, har også økt. Andelen fagorganiserte er lavest blant de yngste, men det er også der interessen for fagorganisering er størst blant de uorganiserte, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020.

SAFE opplever en markant økning i medlemstallet

SAFE opplevde en markant økning i medlemstallet i 2019 med 1517 nyinnmeldte medlemmer. Vi må helt tilbake til 2014 for å se tilsvarende tall, sier administrasjonsmedarbeider og ansvarlig for medlemssystemet i SAFE, Nils Petter Rønningen.

Nils Petter Rønningen Foto: Rebecca Bjerga
Nils Petter Rønningen Foto: Rebecca Bjerga

– Den positive utviklingen fortsatte også inn i 2020. Hittil i år har vi ønsket 898 nye medlemmer velkommen til SAFE,  samtidig som vi har passert milepælen på 10 000 medlemmer igjen.

For å kunne utføre en forskjell, er vi avhengig av medlemmer

SAFE og YS har helt klart sørget for at arbeidsgivere og myndighetene har gått lenger i tilrettelegging og tiltak for å trygge arbeidstakere, enn om vi ikke hadde vært tilstede, forklarer forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst. For å kunne utføre en forskjell, for at arbeidstakere skal ha en stemme inn i disse foraene er vi avhengig av medlemmer, tillit og avtaleverk som gir oss rettigheter.

– Å være organisert betyr at du som ansatt blir ivaretatt, du har en representant i styrende fora i bedriften din, du har en tillitsvalgt på arbeidsplassen din som du kan prate med, få avklart dine rettigheter med og som kan ta en prat med sjefen – med deg eller for deg, om det trengs. Du har en som hjelper deg.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder SAFE
Hilde-Marit Rysst, forbundsleder SAFE

Mener konsekvensene kunne blitt styggere uten et godt organisert arbeidsliv

– Koronakrisen har gjort flere oppmerksomme på fagforeningenes innsats for å beskytte arbeidstakerne. Uten vår deltakelse, og uten solide fremforhandlede avtaleverk i bunnen, er jeg sikker på at konsekvensene av krisen ville vært mye styggere for mange, sier YS-leder Erik Kollerud.

Erik Kollerud YS-leder
Erik Kollerud YS-leder

– De etablerte institusjonene i norsk arbeidsliv har hatt en enorm betydning denne våren. Økt synlighet av arbeidsmiljøloven, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner kan være en forklaring på at ansatte tillegger fagforeninger en større, positiv betydning enn før, tror Kollerud.

Når vi ser at vanskelige tider åpner øynene for folk og virkelig synliggjør hvor viktig fagforening er, så må vi jobbe ekstra for å få frem dette til de som fortsatt velger å være uorganiserte!
– Vår bransje opplever store endringer og stadig mer kyniske arbeidsgivere, så jeg må bare si: jeg hadde ikke turt å være uorganisert. Det handler om å ta vare på deg selv og ditt hverdagsliv, sier Rysst.

Skriv ut siden