Oppstart på DeepOcean mekling i dag

Oppstart på DeepOcean mekling i dag

Mekling mellom SAFE klubben og bedriften i DeepOcean starter hos Riksmekleren i Oslo i dag. Det er satt av to dager, med frist onsdag 6. juli kl. 24:00.

Mekling mellom SAFE-klubben og bedriften i DeepOcean starter hos Riksmekleren i Oslo i dag. Det er satt av to dager, med frist onsdag 6. juli kl. 24:00.

 decoding=

Stemningen var god, men spent under oppstarten i dagens mekling. SAFE er klar for å jobbe for å få til gode avtaler under disse to dagene med mekling.

– Vil det vise seg at vi ikke kommer til enighet innen fristen midnatt onsdag, blir det streik, sier klubbleder Jan Olav Nordbø.

SAFE har meldt plassfratredelse på totalt 45 medlemmer fordelt på disse to avtalene.

SAFE sitt forhandlingsutvalg:

  • Kai Morten Anda nestleder SAFE
  • Jan Olav Nordbø klubbledere SAFE DeepOcean
  • Rune Hundhammer nestleder SAFE DeepOcean
  • Håvard Bang Haagensen kasserer SAFE DeepOcean
  • Øystein Berge Langkås styremedlem SAFE DeepOcean
  • Kjetil Hansen SAFE DeepOcean
  • Hein Arve Stava styremedlem SAFE DeepOcean
  • Gro Gullhaug forbundssekretær Tariff SAFE
  • Nils Ole Bay er oppnevnt som mekler.

Under meklingen er partene underlagt taushetsplikt. Det er bare riksmekleren som uttaler seg om meklingens gang.

Les mer om følgende emner: