Optimistisk årsmøte i Archer

Optimistisk årsmøte i Archer

|Archers ledelse sammen med klubbleder Reidar Rikstad|

Stabilt medlemstall, budsjettert medlemsvekst og en Archerledelse som ser positivt på kontraktstilgang framover, var med å sette dagsorden for SAFE i Archers årsmøte.

Stabilt medlemstall, budsjettert medlemsvekst og en Archerledelse som ser positivt på kontraktstilgang framover, var med på å sette dagsorden for SAFE i Archers årsmøte.

Årsmøtet gikk over tre dager. Første dag var tildelt Archers ledelse som var representert ved finansdirektør og daglig leder Espen Joranger og personalsjef Gard A. Lunde.

Fra 2014 fram til 2017 har det vært tøffe tak. Selskapet har hatt flere runder med nedbemanninger og permitteringer, sa Lunde og var glad for at det endelig så litt lysere ut.

Archers ledelse sammen med klubbleder Reidar Rikstad.Espen Joranger i midten, Gard A. Lunde til høyre.
Archers ledelse sammen med klubbleder Reidar Rikstad. Espen Joranger i midten, Gard A. Lunde til høyre.

– Vi har i løpet av 2017 og starten av 2018 gradvis tatt tilbake dem som er permittert, og kun fire årsverk gjenstår.

Lunde viste til at det nå er 45 ansatte i femti prosents stilling. 15 av disse vil fortsette med det, de øvrige blir tilbudt hundre prosents stilling i løpet av våren.

Espen Joranger presenterte selskapet Archer, og trakk også fram verdier og atferd i forhold til nedbemanning og omstillinger.

– Sikkerheten har vært i høysetet og vi har gjort dette på en så ryddig måte som mulig.

Lagspill ble nevnt som et stikkord i prosessene, og det fikk bekreftende nikk fra delegatene som var tilstede.

 width=
Delegatene

Joranger og selskapet er spent på hva slags svar som kommer på kontraktstildelinger i april.  Selv om Archer ikke forskutterer noe resultat, satt man igjen med et inntrykk av at selskapet ser positivt på framtidig kontraktstilgang.

SAFE og pensjon

Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, oppsummerte status i SAFE og i oljebransjen.

– Situasjonen i industrien virker lysere, men det er fortsatt mer enn nok å gjøre for oss på SAFE-huset. Den nye organisasjonsplanen har gitt oss færre folk og ressurser, samtidig sørger arbeidsgiverne for at vi får flere saker og større utfordringer.

Klubbleder i SAFE i North Atlantic, Arild Jenssen, hadde sammen med klubbleder i Archer, Reidar Rikstad, en grundig gjennomgang av pensjonen innen NR-området.  Tilbakemeldingene fra deltakerne viste at et vanskelig tema må ha blitt godt forklart.

– Nå forstår jeg, var gjennomgangstonen.

Klubbens handlingsplan

Handlingsplanen som ble vedtatt er ikke omfattende, men målrettet:

  • Klubben skal ha som mål å øke medlemstallet
  • Klubben skal arbeide for å få aktive tillitsvalgte på samtlige skift på alle våre installasjoner/avdelinger
    (ref. vedtektene §8.1)
  • Klubben skal arbeide aktivt for at tillitsvalgte gjennomfører SAFE TV kurs

Også budsjettet viste en offensiv klubb. Budsjettet for 2018 er basert på medlemsvekst, for så vidt i tråd med de optimistiske tonene fra ledelsen første dag av årsmøtet.

Tariffdiskusjoner

Endringer i tariffavtalen og forslag til tariffoppgjøret ble grundig diskutert. Delegatene ble delt inn i fire grupper, og kom fram til flere viktige områder som har betydelig forbedringspotensial.

Et av punktene er nattillegg og hellidagsgodtgjørelse hvor man ønsker at dette regnes som prosent av lønn, ikke som et fast tillegg som det forhandles om ved hvert oppgjør.

Et annet punkt er betaling for fritida som går med ved forsinkelser i starten eller slutten av en arbeidsperiode. Det er særlig ansatte i ressurspoolen som opplever dette. Kravet er seks timers betaling første og siste dag.

Valg av nytt styre

Her er oversikten over vårt nye styre. De som står i kursiv, ble valgt i år:

Leder                    Reidar Rikstad

Nestleder           Raymond Hauge

Sekretær            Allan Leirvik

Kasserer              Knut Storvik

Styremedlem    Øyvind Lorentzen

Styremedlem    Svenn M. Brokke

Styremedlem    Øystein Toen

Styremedlem    Rune Leirhaug

Styremedlem    Erik Oseassen

Styremedlem    Mathias Bang

Styremedlem    Tormod Berentsen

Styremedlem    Stig Hauken

Varamedlem 1                  Eyvind Reme

Varamedlem 2                  Øyvind Tvedt

Varamedlem 3                  Kjell Gjeitnes

Varamedlem 4                  Ole A. Tokerud