Organisasjonsdebatt om tilhørighet

Organisasjonsdebatt om tilhørighet

Hilde-Marit Rysst

«Equinor-fagforening ser seg om etter nytt forbund»
SAFE sentralt registrer oppslag i Stavanger Aftenblad. SAFE sentralt er ikke blitt kontaktet i anledning publisering av artikkelen.

SAFE sentralt registrer oppslag i Stavanger Aftenblad. SAFE sentralt er ikke blitt kontaktet i anledning publisering av artikkelen. https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/6jjVz0/Equinor-fagforening-ser-seg-om-etter-nytt-forbund

Saken om tilhørighet oppfatter SAFE sentralt oppsto når enkelte fra Equinor Sokkel ikke nådde opp med sitt kandidatur under kongressen 2017. Det var imidlertid Equinor Sokkel klubben selv som valgte å trekke sine øvrige kandidater til Forbundsstyret i SAFE, Det var aldri kongressen som ikke valgte dem. Kongressen var tydelig på at de ønsket at Equinor skulle stille til valg. SAFE sentralt og SAFE familien førøvrig mener fortsatt det er beklagelig at Equinor Sokkel klubben sine representanter valgte å trekke seg. Det bør i enhver organisasjon være en bred representativ sammensetning i de styrende organer.

SAFE respekterer at alle klubber kan velge sin tilhørighet, men SAFE vil selvfølgelig ikke sitte stille i båten. SAFE ønsker at Sokkel klubben i Equinor fortsatt skal være en del av SAFE familien. Dette vil SAFE sentralt jobbe hardt for. Arbeidet gjennom fellesskapet vårt innen olje- og energisektoren er viktigere enn noen gang!

SAFE er videre opptatt av at alle medlemmer forstår fullt ut rekkevidden av å miste medlemskapet i SAFE med alle sine fordeler. Konsekvensen for SAFE medlemmer i Equinor som eventuelt velger å gå til et annet forbund, vil medføre tap av opparbeidede rettigheter de har i SAFE i dag. Rettigheter etter tariffavtaler, hovedavtalen, forsikringsavtaler, advokatavtaler, etc forsvinner. Noen av disse rettighetene vil en måtte gå til konflikt for å få etablert på ny, og andre avtaler vil en ikke lenger ha mulighet til å benytte seg av.

En evt. utmeldelse krever ekstraordinært årsmøte for igangsetting av prosessen. Deretter to uravstemninger med minst 6 mnd mellomrom der det må være 2/3 dels flertall i begge avstemminger før utmelding av dagens SAFE klubb kan iverksettes.

SAFE Sokkel i Equinor er pålagt av sitt enstemmige årsmøte å samarbeide med SAFE sentralt i den pågående prosessen. SAFE sentralt stiller selvsagt velvillig opp til dette og har en klar forventning om et tett samarbeid.

Om dagens ledelse i SAFE i Equinor Sokkel velger å iverksette en utmeldelse og eventuelt forlate SAFE felleskapet, vil SAFE sentralt bidra til at det alltid vil være en SAFE klubb i Equinor sokkel. SAFE sentralt vil imidlertid jobbe hardt for å ivareta SAFE Sokkel klubbens utfordringer og sørge for at det beste alternativet for medlemmene, er å forbli i SAFE som i dag!