Ørjan Andersen til minne

«Det var med stor sorg SAFE tidligere denne uken ble informert om at Ørjan Andersen var død, 42 år gammel», skriver SAFE-leder Terje Nustad i sitt minneord.

Ørjan tok maskinistutdanning og reiste i årene 1994 – 1997 til sjøs. Fra 1997 til  2006 arbeidet han i Vetco Gray. Først i verkstedet i Bergen, så i Field Service og som prosjektkoordinator på Veslefrikk. I 2006 sluttet han i Vetco Gray for å arbeide hos Seawell, for så igjen å bli ansatt i Vetco Gray i februar 2010.

Ørjan var en flink fagmann og et omsorgsfullt og sosialt menneske som likte å slå av en prat med sine kollegaer. Han var samfunnsengasjert og var i flere perioder formann i SAFE-klubben og medlem av AMU og BU. Ørjan tok også på seg verv for SAFE sentralt, og ble på sist kongress valgt inn i kontrollkomiteen som han ledet.

Ørjan vil bli sterkt savnet av alle oss som lærte ham å kjenne. Våre tanker går også til hans nærmeste som har mistet en av sine kjære.

Vi lyser fred over Ørjan Andersens minne.

Terje Nustad, leder i SAFE

Skriv ut siden