På jakt etter de gode løsningene: Draugens håndtering av oljedamp og oljetåke fra hovedkraftturbinene

Avlufting (venter) fra smøresystemer fra turbiner, kompressorer, dieselmaskineri og roterende utstyr er et stort arbeidsmiljøproblem i oljeindustrien.

Tekst og foto: Halvor Erikstein.

De fleste slike diffuse utslipp er dårlig kartlagt og påfører arbeidsområdene en alvorlig (ukjent) kjemisk helserisiko.

Det har også vært alt for lett å glemme at selv i områder som ikke er bemannet, utføres inspeksjon-, installasjons- og vedlikeholdsarbeid.

SAFE har tatt opp problemstillingen over lang tid, men har på de fleste installasjonene sett liten vilje til å gjøre med situasjonen.

Det er mange årsaker til manglende forbedringsarbeid. I tillegg til at industrien har vært i sparemodus, har det vært tekniske motforestillinger når det gjelder å lede og forlenge avluftingen til områder som ikke gir personelleksponering.

På Draugen har oljedampen og oljetåken fra hovedkraftturbinene vært til bekymring og sjenanse, og vernetjenesten har vist et stort engasjement i å få fjernet forurensningskildene fra arbeidsområdene.

Forbedringsarbeidet ble etablert som et internprosjekt i 2013 hvor planlegging og gjennomføring ble utført av Draugens eget mannskap. Et naturlig utslippspunkt var å forlenge avluftingsrørene til et stykke opp i eksos-stacken.

På grunn av plattformens utforming var det teknisk bekymring over at lange rørstrekk kunne gi for stor utblåsningsmotstand. Denne bekymringen kunne avkreftes ved at prosjektet testet ut hele rørstrekket ved bruk av fleksible slanger. Deretter ble det utført en permanent installasjon med rustfrie rør med utslippspunkt to tredjedeler opp i eksos-stacken. Det ble også installert flere oljeutskillere i rørstrekket. Disse blir fulgt opp og tømt regelmessig.

Dette er et problemområde som burde ha vært eliminert ved byggingen av plattformen, men som en kan frykte heller ikke håndteres med tilstrekkelig alvor ved bygging av dagens installasjoner. Vi må håpe at den den nye revisjonen av arbeidsmiljøstandarden NORSOK S-002 virkelig tar slike utslipp på alvor.

Draugen er blitt en bedre arbeidsplass og har en erfaring som jeg er sikker på Shells mannskap mer enn gjerne deler med andre.

Litt underlag

Informasjon til Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum møte 6. april 2016 : Arbeidsmiljøeksponering, helserisiko og registrering av helseskade. Alarm om benzeneksponering fra avluftning av tetningsoljer i gasskompressorer. http://www.ptil.no/getfile.php/1338775/Sikkerhetsforum/2016/Halvor%20Erikstein%20a%20Sikkerhetsforum%20L06042016%20%20Kjemisk%20arbeidsmilj%C3%B8_final.pdf

Informasjon til Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum møte 7. juni 2017 : Merking av utslippspunkter (venter): Det en ikke vet er veldig helseskadelig. http://www.ptil.no/getfile.php/1344716/PDF/Kontroll%20med%20avluftingspunkt%20prosess%20og%20roterende%20utstyr%20Halvor%20Erikstein.pdf