Pålegg til Statoil på Heimdal

Pålegg til Statoil på Heimdal

Petroleumstilsynet) har gitt Statoil pålegg etter at det i tilsyn med Heimdal HMP ble identifisert alvorlige brudd på regelverket. Ptil avdekket av styring og ledelse av beredskap ikke tilfredsstiller regelverkets krav. Det ble identifisert avvik knyttet til: risikoanalyse total risiko- og beredskapsanalyse informasjon om resultater fra analyser til personell om bord avbemanningsprosedyre stedfortrederrollen lastkart for […]

Petroleumstilsynet) har gitt Statoil pålegg etter at det i tilsyn med Heimdal HMP ble identifisert alvorlige brudd på regelverket. Ptil avdekket av styring og ledelse av beredskap ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • risikoanalyse
  • total risiko- og beredskapsanalyse
  • informasjon om resultater fra analyser til personell om bord
  • avbemanningsprosedyre
  • stedfortrederrollen
  • lastkart for MOB-båt operasjoner
  • intern kommunikasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • dokumentasjon av modultreninger
  • samtrening mellom relevant personell ved bruk av MOB-båt
  • sikkerhetsskilting og merking

På grunnlag av dette ga Ptil 19.12.2013 varsele om pålegg til Statoil.

Med bakgrunn i varselet har Ptil gitt Statoil følgende pålegg:

Statoil pålegges å etablere avbemanningsprosedyre for Heimdal HMP ved ekstremvær som overskrider 100 års nivå.