Parat krever kompetansetiltak i Frontfaget

Parat krever kompetansetiltak i Frontfaget

Forhandlingsleder Kjell Morten Aune overleverer Parat sine krav til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri. Foto: Gorm K. Gaare

Tirsdag overleverte Parat sine krav til Norsk Industri i årets frontfagoppgjør. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier at det i tillegg til krav om reallønnsøkning vil bli stilt krav om at arbeidsgivere må bidra økonomisk til et kompetansefond.

Tirsdag overleverte Parat sine krav til Norsk Industri i årets frontfagoppgjør. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier at det i tillegg til krav om reallønnsøkning vil bli stilt krav om at arbeidsgivere må bidra økonomisk til et kompetansefond.

Aune sier han er enig med leder i Fellesforbundet i at årets oppgjør må over 3 prosent.

– Utover en reallønnsøkning må variable tillegg for jobbing offshore harmoniseres på tvers av ulike avtaler og sikre mye større forutsigbarhet knyttet til arbeidstid, sier han.

Kompetansefond

Aune sier Parat er opptatt av at alle skal få reell mulighet til etter- og videreutdanning, der utdanningstilbudet må tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver.

– Vårt krav er at arbeidsgiver bidrar økonomisk til å opprette et kompetansefond. Her forutsetter vi en tre-parts løsning, der også myndighetene bidrar med penger. Det er imidlertid avgjørende at vi som arbeidstakere og arbeidsgiversiden legger premissene. Norske arbeidstakere har allerede høy kompetanse, men vi må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med industriens behov, sier Parats forhandlingsleder.

Forhandlingslederen sier han er forberedt på at effektene av koronaviruset vil bli tema under forhandlingene.

– Vi har registrert utspillet fra Norsk Industri med krav om moderasjon under årets lønnsoppgjør. På kort sikt deler vi bekymringen for effektene koronaviruset har på norsk næringsliv. Samtidig vil lønnsoppgjøret først gi effekt over tid og i et slikt perspektiv er det viktig for oss å ivareta interessene til norske arbeidstakere, sier Aune.

Informasjon til pressen:

Parat er en del av Frontfaget og forhandler med Norsk Industri på lik linje med Fellesforbundet. Fellesforbundet er mye større enn Parat på dette området, men rent faktisk er det kun disse to forbundene (Fellesforbundet og Parat) som er en formell del av Frontfaget og som forhandler industrioverenskomsten med Norsk Industri. Resultatet av disse forhandlingene danner grunnlaget for alle øvrige tariffoppgjør utover året.

Parat er part i ca 80 sentrale tariffavtaler og det er ingen andre enkeltforbund som forvalter en så stor bredde av arbeidstakere i Norge. I tillegg til alle disse tariffavtalene er vi også representert i samtlige fire sektorer (privat, stat, spekter og kommune).

Parat overleverte krav i årets frontfag til NHO tirsdag 10. mars. Forhandlingene vil pågå frem til tirsdag 17. mars. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling med frist for å komme til enighet 31. mars klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen er det fare for streik fra 1. april.