Meklingen fortsetter på overtid – Parat og SAFE har varslet plassfratredelse for 1000 medlemmer

Meklingen fortsetter på overtid – Parat og SAFE har varslet plassfratredelse for 1000 medlemmer

Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg|

Parat og SAFE har varslet plassfratredelse for til sammen cirka 1000 medlemmer. SAFE har rundt 390 medlemmer i Bilfinger, Beerenberg og Kaefer. Meklingsfristen var midnatt til fredag, men partene har ikke kommet til enighet. Partene besluttet å fortsette meklingen på overtid. Meklingen pågår fortsatt fredag morgen. Ansatte skal dermed møte på jobb som normalt. 

Parat og SAFE har varslet plassfratredelse for til sammen cirka 1000 medlemmer. SAFE har rundt 390 medlemmer i Bilfinger, Beerenberg og Kaefer. Meklingsfristen var midnatt til fredag, men partene har ikke kommet til enighet. Partene besluttet å fortsette meklingen på overtid. Meklingen pågår fortsatt fredag morgen. Ansatte skal dermed møte på jobb som normalt. 

– Dette blir nok en lang dag, sier Hogne Hole og Christian Jørgensen, klubbledere i Bilfinger og Beerenberg.

Etter stor avstand mellom partene, brøt Parat/SAFE forhandlingene med Norsk Industri den 15. mars. Oppgjøret gikk til mekling, med frist til 31. mars. I 05-tiden fredag morgen har partene fortsatt ikke kommet til enighet, og ansatte skal dermed møte på jobb som normalt.