Partsforholdet i FOB’en gir løft på ISO-området

Partsforholdet i FOB’en gir løft på ISO-området

– ISO-arbeiderne i SAFE viser et glødende engasjement med tanke på at forbundet for første gang er part i Fellesoverenskomsten for Byggfag (FOB) til våren, sier leder i områdeutvalget Atle Rostad etter to dagers seminar i Stavanger. Han er tilfreds med oppslutningen om seminaret. Rundt 40 medlemmer fra 6 ISO-bedrifter deltok på seminaret som ble […]

– ISO-arbeiderne i SAFE viser et glødende engasjement med tanke på at forbundet for første gang er part i Fellesoverenskomsten for Byggfag (FOB) til våren, sier leder i områdeutvalget Atle Rostad etter to dagers seminar i Stavanger.

Han er tilfreds med oppslutningen om seminaret. Rundt 40 medlemmer fra 6 ISO-bedrifter deltok på seminaret som ble holdt på Maritim Hotell i Stavanger. width=

 De to dagene ble effektivt utnyttet, og deltakerne fikk en solid innføring både i SAFE og  i FOB’en, mens advokat og arbeidsrettsekspert Bent Endresen foredro om jussen.

– At vi nå er part i FOB’en har gitt SAFE medlemsvekst på dette området, og nye medlemmer ble forhåpentlig godt kjent med SAFE i løpet av disse dagene. Både gjennom deltakelse og innledninger av forbundsleder Hilde-Marit Rysst og organisasjonssekretærer, sier Rostad.

Til å gi en grundig innføring i avtaleverket som SAFE skal forhandle for ISO-arbeiderne på grunnlag av i vårens lønnssoppgjør hadde arrangøren hentet inn Egil Mongstad, tidligere leder, nå rådgiver i Fellesforbundet i Oslo.

Mongstad gikk gjennom både historie og dagens avtale, og pekte på hvilke instrumenter i FOB’en som brukes i forhandlinger. Det som i første rekke skiller FOB’en fra andre tariffavtaler i SAFE er at lønnsdannelsen i stor grad er drevet av et akkordsystem – men akkordarbeid er ISO-arbeidere på sokkelen avskåret fra. I praksis betyr det at de går på minstelønn og tjener betydelig mindre enn sine yrkesbrødre på land, og ikke minst mye mindre enn de andre gruppene i oljeindustrien.

 width=– At FOB’en er akkordbasert visste vi for så vidt fra før, men det var likevel meget nyttig kunnskap å hente fra Mongstads gjennomgang av avtalen, sier Rostad som både tror og håper at et samlet SAFE kan få gjort noe med urettferdigheten for ISO-fagene på sokkelen.

Han er glad for signalene som nestleder Sten Atle Jølle fra sokkelklubben i Statoil kom med i sin innledning på seminaret. – Å ha støtte fra den største operatørklubben er viktig, og kongressen i juni viste at dette er en støtte vi har fra alle områder, operatører, boreselskap, oljeservice og forpleining. Det gir selvsagt styrke, understreker Rostad.

Før jul har område Konstruksjon & Vedlikehold i SAFE ambisjoner om å ha gjennomført sin egen tariffkonferanse for ISO-fagene.

– Det sterke engasjementet gjør meg sikker på at vi skal bli enige om gode strategier for å oppnå et godt resultat neste vår – i samarbeid med resten av SAFE, sier Rostad.