Petroleumstilsynet endrer HMS-forskrifter for petroleumsvirksomheten

Petroleumstilsynet endrer HMS-forskrifter for petroleumsvirksomheten

Petroleumstilsynet, Ptil, har fastsatt endringer i innretningsforskrifta 16. desember 2009. Endringene trer i kraft 1. januar 2010. Petroleumstilsynet gjorde samtidig endringer i rettledningene til innretningsforskriften og aktivitetsforskriften. Endringene trer i kraft samtidig med forskriften, altså 1. januar 2010. Her er link til Ptils artikler om forskriftsendinger: http://www.ptil.no/nyheter/endringar-i-hms-forskriftene-for-petroleumsverksemda-article6445-24.html

Petroleumstilsynet, Ptil, har fastsatt endringer i innretningsforskrifta 16. desember 2009. Endringene trer i kraft 1. januar 2010.

Petroleumstilsynet gjorde samtidig endringer i rettledningene til innretningsforskriften og aktivitetsforskriften. Endringene trer i kraft samtidig med forskriften, altså 1. januar 2010.

Her er link til Ptils artikler om forskriftsendinger:

http://www.ptil.no/nyheter/endringar-i-hms-forskriftene-for-petroleumsverksemda-article6445-24.html