Petroleumstilsynet må bli hardere i klypa

Petroleumstilsynet må bli hardere i klypa

Fra pressekonferansen om ny stortingsmelding HMS. Foto: Halvor Erikstein.

Den nye HMS-meldingen ble lagt fram på Oljemuseet fredag 6. april. Statsråd Anniken Hauglie ba Ptil om å reagere raskt og tydelig når det er nødvendig.

Den nye HMS-meldingen ble lagt fram på Oljemuseet fredag 6. april. Statsråd Anniken Hauglie ba Ptil om å reagere raskt og tydelig når det er nødvendig.

Petroleumstilsynet, Ptil, må ta i bruk hele bredden av virkemidler, sa Hauglie.

Sikkerhetsnivået er i all hovedsak bra, og regimet er velfungerende. Samtidig har næringen absolutt forbedringspunkter.

Det er nærmere åtte år siden vi fikk den forrige stortingsmeldingen om HMS på norsk sokkel, sier Roy Erling Furre, forbundssekretær HMS i SAFE. Furre var også deltaker i gruppen som laget HMS-rapporten som er grunnlaget for den nye stortingsmeldingen.

– Det er derfor viktig at vi nå har fått en ny melding som arbeidsverktøy. Vi ser at den inneholder en del forsiktige formuleringer, men det er også mye bra her. Ikke minst er det viktig at meldingen presiserer at Ptil må bli både tydeligere og raskere i sine raksjoner. Det er også bra at regjeringens ambisjon er at Norge skal være verdensledende på HMS.

Partssamarbeid under press

Under pressekonferansen understreket Hauglie at partssamarbeidet er viktigere enn noen gang.

– Vi har fått signaler om at partssamarbeidet er under press, og Petroleumstilsynet må bruke alle sine virkemidler når det er nødvendig.

– Det er ulike oppfatninger om hvordan det er under press, men hvis en part opplever at det ikke fungerer som det skal, så skal dette tas på alvor.

Det er et viktig signal regjeringen her sender ut, sier Furre.

– For å få et sikkerhetsnivå som holder den standarden statsråden ønsker seg, at Norge er helt i toppen, er vi avhengig av et godt og tett partssamarbeid hvor alle partene gjør det som er mulig for å nå dette målet.

SAFE vil ha en grundig artikkel om stortingsmeldingen i kommende nummer av SAFE magasinet.

Her kan du følge pressekonferansen.

Pressekonferanse HMS-melding

Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten