Petroleumstilsynet vil høre din mening

Petroleumstilsynet vil høre din mening

Roy Erling Furre

– SAFE oppfordrer ansatte i petroleumsnæringen om å svare på undersøkelsen om arbeidsmiljø og sikkerhet i regi av Ptil, sier forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre. Fristen for å svare nærmer seg. I perioden 16. oktober til 26. november 2017 gjennomfører Ptil en spørreskjemaundersøkelse som en del av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).  Undersøkelsen gjennomføres hvert […]

– SAFE oppfordrer ansatte i petroleumsnæringen om å svare på undersøkelsen om arbeidsmiljø og sikkerhet i regi av Ptil, sier forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre.

Fristen for å svare nærmer seg. I perioden 16. oktober til 26. november 2017 gjennomfører Ptil en spørreskjemaundersøkelse som en del av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).  Undersøkelsen gjennomføres hvert annet år, og er en del av kartleggingsarbeidet «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP), hvor en måler utviklingen i risikonivået i virksomhetene.

Det er viktig for myndighetene å måle hvordan ansatte i petroleumstilsynet opplever arbeidsmiljø og sikkerhet, og ikke minst er det viktig å kartlegge forhold som har betydning for variasjon mellom grupper og utvikling over tid, skriver Ptil på ptil.no

Svarfristen går ut søndag i neste uke, og svarprosenten er foreløpig ikke veldig høy.

Hvem skal svare?

– Alle som jobber på en offshoreinnretning eller et landanlegg under Ptils myndighetsområde, kan svare, sier Roy Erling Furre.

Det spiller ingen rolle hvor du er ansatt eller hvor lenge oppdraget ditt varer. Alle erfaringer og opplevelser er viktige å få med. 

Vi oppfordrer derfor alle om å bidra slik at vi får et godt bilde av virkeligheten, sier Furre.

NB! Hvordan svare?

Spørreskjemaet skal være tilgjengelig når du kommer offshore eller på landanleggene. Du kan velge om du svarer på papirskjemaet eller elektronisk på nettet. Framgangsmåten finner du i spørreskjemaet.

http://www.ptil.no/getfile.php/1345665/PDF/RNNP/RNNP%20Sp%C3%B8rreunders%C3%B8kelse%202017.pdf