Pionérarbeid innen sjøfart: starten på noe nytt

Pionérarbeid innen sjøfart: starten på noe nytt

|||

Det er dannet en ny klubb i Island Offshore for ansatte på service-fartøy. Denne klubben omfatter båtene som jobber for Island Offshore. SAFE allerede har én velfungerende klubb i Island Offshore for ansatte på flyterigger, som er omfattet av NR-avtalen. Brage Carlsen, sammen med 100 medlemmer, er lei av dagens situasjon og krever en forandring.

Det er dannet en ny klubb i Island Offshore for ansatte på service-fartøy. Denne klubben omfatter båtene som jobber for Island Offshore. SAFE allerede har én velfungerende klubb i Island Offshore, for ansatte på flyterigger, som er omfattet av NR-avtalen. Brage Carlsen, sammen med 100 medlemmer, er lei av dagens situasjon og krever en forandring.

Et nytt område er dannet i SAFE. Her ønsker de å bli større for så å kunne kreve en tariffavtale på lik linje med andre offshorearbeidere.

Carlsen er en 25 år gammel sjømann. For ham er arbeidsdagen annerledes. Han er like mye på sjøen som på land, fire uker på og fire uker av. Han og mange andre sjøfolk vil nå kreve bedre lønns- og arbeidsvilkår.

– Jeg håper vi kan samle oss mer under ett forbund. Vi er allerede 100 medlemmer i den nye SAFE-klubben. Ambisjonen min er å komme opp i 400. Fellesmålet vårt er å få forhandlingsrett, sier Carlsen.

– Det har vært lenge snakk om å lage et nytt forbund. Vi er engasjerte, vi er lei av dagens situasjon og krever en forandring.

Pionérarbeid

Nestleder i SAFE, Kai Morten Anda, synes det er spennende med det nye området innen sjøfart. Han er imponert over engasjementet til ivrige ildsjeler som nå røsker opp i grunnlaget for eksisterende regelverk.

– Her er en gruppe som kom til oss, vi har ikke en tariffavtale på det området per nå, men de ønsker å forbedre arbeidsvilkår, det syns SAFE er spennende.

– Vi er en grasrotorganisasjon, det er klubbene som er hjertet i SAFE. Det nye området i SAFE blir drevet av pionérer som ønsker å samle alle «på sjøen» under ett. Dette er starten på noe nytt, sier Anda.

Hvis folk vi ha en forandring, må de melde seg inn i SAFE

– Hvis folk vi ha en forandring, må de melde seg inn i SAFE. Gi SAFE en sjanse. Det har lenge vært snakk om å lage et nytt forbund. Vi er engasjerte, vi er lei av dagens situasjon og krever en forandring, sier Carlsen.

Carlsen og de andre i interimsstyret hadde møte på SAFE-huset. Her ble de tatt godt imot av forbundssekretær organisasjon, Thorbjørn Holger Opstad, og administrasjonen i SAFE.

Områdeleder på rederi, Bjarte Lygre, tok også turen innom fartøyet Island Vanguard, som lå til kai i Bergen. Han tok med SAFE-materiell, som drops, kopper og klokker.

– Det var bra stemning ombord, jeg fortalte mannskapet om hvem vi i SAFE er, sier Lygre.

Ingenting å tape, men dette blir ikke gjort over natta

– Når SAFE blir den største klubben innen sjøfart, vil SAFE kunne kreve en avtale. Dette blir ikke gjort over natta, men de har ingenting å tape slik som sitasjonen er nå, sier Lygre.