Plassfratredelse for NR-området

SAFE har oversendt plassfratredelse for 664 NR-medlemmer fra 27. juni 2019 kl.24:00.

SAFE har meldt plassfratredelse for 664 medlemmer som vil bli tatt ut i en eventuell streik på flyteriggavtalen fra 27. juni kl. 24:00.

Både Riksmekleren og Norges Rederiforbund (NR) er varslet om det første streikeuttaket i tilfelle meklingen på flyteriggområdet ikke fører fram. Det er meldt plassfratredelse for 664 medlemmer på flyteriggavtalen.

SAFE brøt forhandlingene på NR avtalen den 28. mai, og oppsigelse av tariffavtalen ble oversendt NR 29. mai, med utløpsdato 13. juni. 7. juni ble plassoppsigelse sendt Riksmekler med kopi til NR.

Partene er innkalt til mekling hos Riksmekleren 27. juni. SAFE har krevd mekling avsluttet innen kl. 24:00 27. juni. Meklingen vil bli ledet av mekler Anne Cathrine Frøstrup.

SAFE valgte å ta årets første lønnsforhandlinger til mekling fordi det siste lønnstilbudet fra NR ikke gjenspeiler lønnsutviklingen for likelydende personell på likelydende tariffavtaler innen området, så vi møtes til mekling med mål om best mulig resultat for våre medlemmer.

Hvis man ikke kommer til enighet i meklingen blir det streik på flyteriggavtalen fra 28. juni. Streikeuttaket på NR avtalen vil dessverre medføre at SAFE medlemmer på andre tariffavtaler vil bli rammet som tredje part og kan bli permittert. Dersom en blir permittert, så må en henvende seg til NAV og kreve dagpenger. Streik vil også ramme oljeproduksjon.

 

SAFE har varslet plassfratredelse for følgende selskap og installasjoner:

Bedrift                             Innretning                                     Medlemmer

Transocean Offshore      Transocean Endurance                       77

KCA Deutag                      Askeladden                                           70

Island Offshore               Island Frontier                                     44

Teekay                              Petrojarl Knarr                                      100

Archer                              Statfjord C                                              26

Saipem Drilling Norge   Scarabeo 8                                            47

Cosl Drilling                      Cosl Promotor                                    77

Floatel                                Floatel Superior                                  72

Seadrill Norway                 West Hercules                                   85

Odfjell Drilling                   Johan Sverdrup                                23

OSM Offshore                                                                                  15

Norsk  Offshore Cartering
Forpleining                        Transocena Endurance                      1

Maersk Intrepid                                                                                 2

Sodexo forpleining             West Hercules                                     9

ESS forpleining                  Askeladden                                             4

Cosl Promotor                                                                                    12

Plassfratredelsen omfatter ikke lærlinger, medlemmer som er sykmeldt, medlemmer som er permittert, medlemmer i lønnet og ulønnet permisjon. Totalt plassfratredelse for 664 medlemmer.

Skriv ut siden