Plassoppsigelse for medlemmer på Oljeoverenskomsten

Mongstad Foto: Mette Møllerop
Mongstad Foto: Mette Møllerop

SAFE har den 15. januar varslet Norsk olje og gass, og sendt melding til Riksmekler om plassoppsigelse for Oljeoverenskomsten. Grunnlaget for plassoppsigelsen er at det gjennom sentrale og lokale forhandlinger ikke er oppnådd enighet i tariffoppgjøret 2020, for de av våre medlemmer som er omfattet av denne overenskomsten.

Meklingen vil bli gjennomført mandag 15. februar med frist 24.00.

Oljeoverenskomsten omfatter omlag 800 medlemmer i følgende bedrifter/driftssteder:

  • Equinor ASA (Mongstad, Kårstø, Hammerfest, Sture/Kollsnes, Tjeldbergodden, Valemon og Martin Linge kontrollrom)
  • A/S Norske Shell (Ormen Lange), Esso Norge AS (Slangentangen)
  • Lundin Norway AS, Wintershall Dea Norge AS
  • KCA Deutag Drilling Norge AS
  • Alexela Sløvåg AS.

SAFE reagere sterkt på at mange bedrifter i forbindelse med årets oppgjør har valgt å ikke gi de ansatte den anerkjennelse som de fortjener for det arbeid som er utført i en vanskelig tid. At noen bedrifter har valgt å gi et lønnstilbud langt under det som øvrige arbeidstakere i landet har fått, ja sågar et «tilbud» om null tillegg, er en hån mot en gruppe arbeidstakere som har strukket seg langt for å få hjulene til å gå rundt i bedriftene.

At dette skjer i en tid da, noen av disse bedriftene har vist mangelfull evne til å sørge for sikker drift, og alvorlige hendelser har funnet sted, vitner om liten vilje fra arbeidsgiver til å ta de ansatte på alvor.

I første omgang er det varslet plassoppsigelse for 12 medlemmer i SAFE, ansatt ved Equinor sitt anlegg på Mongstad. Om meklingen ikke fører frem, så vil SAFE vurdere en utvidelse av plassoppsigelsen.

Spørsmål om plassoppsigelsen kan rettes til:
Forhandlingsleder Levard Olsen-Hagen tlf 917 12 755

Se innlegget om denne saken i Aftenbaldet. 

Skriv ut siden