Plassoppsigelse for SAFE-medlemmer i TIOS

Island Frontier. Foto: TIOSs
Island Frontier. Foto: TIOSs

Plassoppsigelsen gjelder SAFE-medlemmer som arbeider på utenlandsk sektor.

Det har lenge vært kjent at SAFE i TIOS kjemper for å beholde sine opparbeidete rettigheter. Den kampen går i retten til høsten. Samtidig ser vi at SAFE sine medlemmer som jobber på utenlandsk sektor ikke har vilkår som er akseptable. Våre krav om en egen utenlandsavtale er avvist av TIOS. SAFE opplever at TIOS via Norsk Industri, NI, nærmest truer SAFE med rettslige skritt om en så mye som antyder misnøye eller ønsker å gjøre noe med dette innenfor rammer som burde være en selvfølge. Vi kan ikke akseptere en slik behandling av våre medlemmer.

Riksmekler er informert om plassoppsigelsen for SAFE sine medlemmer i TIOS på utenlandsk sektor.

Det er trist at TIOS ikke verdsetter sine ansatte høyere, og i større grad bidrar til å finne løsninger som er akseptable, uttaler forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

SAFE kommer tilbake med mer informasjon når dialog med Riksmekler av gjennomført.

Skriv ut siden