Plassoppsigelse for SAFEs medlemmer på flyteriggavtalen

SAFE har sendt plassoppsigelse på 673 medlemmer til Riksmekler i henhold til arbeidstvistloven bestemmelser.

Plassoppsigelsen omfatter ikke lærlinger, medlemmer som er sykemeldt, medlemmer som er permittert eller medlemmer i lønnet og ulønnet permisjon. Iverksettelse av plassoppsigelsen gjelder fra og med 22. juni.

Følgende bedrifter er omfattet av plassoppsigelsen:

Transocean Offshore                                   Transocean Endurance

KCA Deutag                                                    Askeladden

Island Offshore                                              Island Frontier

Teekay                                                             Petrojarl Knarr

Archer                                                              Statfjord C

Norsk Offshore Catering                            Maersk Intrepid

Saipem  Drilling Norge                                 Scarabeo 8

Cosl Drilling                                                    Cosl Promotor

Floatel                                                             Floatel Superior

Seadrill  Norwa                                               West Hercules

Odfjell Drilling                                                Johan Sverdrup

Knutsen OAS Offshore                                Åsgard C/Jorunn Knutsen

OSM offshore

NOC                                    forpleining         Transocean Endurance

Sodexo                               forpleining          West Hercules

ESS                                      forpleining         Askeladden

Cosl Promotor

Meklingen starter 27. juni. Det er satt av en dag til mekling, og denne skal altså være ferdig kl. 24.00.

Skriv ut siden