«Plattformen som ikke kunne velte» blir årets bok

«Plattformen som ikke kunne velte» blir årets bok

Foto: Tord F. Paulsen||Ringene vannet ble kåret til «Hele Rogaland leser» og kommer i ny versjon til høsten. Boka vil da hete «Plattformen som ikke kunne velte»|Marie Smith-Solbakken og Tord F. Paulsen på SAFE-huset etter at økonomisk støtte til prosjektet var en realitet. Foto: Mette Møllerop||Foto: Norsk Oljemuseum|Minnestund 27. mars. Foto: Marie Smith-Solbakken|Foto: Tord F. Paulsen

På 40-årsdagen for Alexander Kielland-ulykken offentliggjør Rogaland fylkeskommune og Hele Rogaland leser-prosjektet at fotoboken «Plattformen som ikke kunne velte» er valgt til årets bok som en markering av Kielland-ulykken.

På 40-årsdagen for Alexander Kielland-ulykken offentliggjør Rogaland fylkeskommune og Hele Rogaland leser-prosjektet at fotoboken «Plattformen som ikke kunne velte» er valgt til årets bok som en markering av Kielland-ulykken.

Ringene vannet ble kåret til «Hele Rogaland leser» og kommer i ny versjon til høsten. Boka vil da hete «Plattformen som ikke kunne velte»
Ringene vannet ble kåret til «Hele Rogaland leser» og kommer i ny versjon til høsten. Boka vil da hete «Plattformen som ikke kunne velte»

Overlevering av Råoljebøkene til stortingspresident Olemic Thommessen, som tok imot på vegne av alle stortingsrepresentantene.
Overlevering av Råoljebøkene til stortingspresident Olemic Thommessen, som tok imot på vegne av alle stortingsrepresentantene.

Boka som er laget av Tord F. Paulsen og Marie Smith-Solbakken en del av Råolje-prosjektet, og kom ut i 2017 med tittelen «Ringene i vannet»

Råolje-prosjektet og bokutgivelsene ble støttet økonomisk og faglig av SAFE allerede fra 2014. Blant annet kjøpte SAFE et stort opplag bøker som ble delt ut i organisasjonen, og dessuten gitt som julegave til alle stortingsrepresentantene i 2017. I tillegg ble det organisert kronerulling i alle SAFE-klubbene for å bidra til at prosjektet ble en realitet.

I samarbeid med LO Rogaland skal Rogaland Fylkeskommune dele ut 30.000 bøker gratis.

I pressemeldingen som følger nyheten, skriver prosjektleder for Hele Rogaland leser,
Stig Beite Løken:
I 2020 er det 40 år siden Alexander Kielland-ulykken der 123 menneskeliv gikk tapt. Ulykken, som fant sted 27. mars 1980, er den verste som har rammet norsk oljeindustri. Med «Plattformen som ikke kunne velte» som årets bok ønsker Rogaland fylkeskommune i samarbeid med LO å markere ulykken og hedre alle oljearbeidere som har bidratt med å bygge velferden i landet vårt.

Et sår i den norske folkesjelen

– Kielland-ulykken er fortsatt et sår i den norske folkesjelen. Derfor er årets bok viktig, både for oss som mistet, for overlevende og for alle som er opptatt av sikkerhet, sier Odd Kristian Reme som styreleder i Kielland-nettverket. Han mistet en bror i ulykken.

Aslak Sira Myhre har skrevet forordet til boken som består av korte tekster og portretter laget av fotograf Tord F. Paulsen. Fotografiene viser 103 enkeltskjebner som gir leseren et inntrykk av alle de følelser og tanker som kommer i kjølvannet av en slik ulykke, både blant de etterlatte, redningsmannskapet og beslutningstakere. Forsker og professor Marie Smith-Solbakken ved Universitetet i Stavanger var redaktør sammen med Paulsen.

Marie Smith-Solbakken og Tord F. Paulsen på SAFE-huset etter at økonomisk støtte til prosjektet var en realitet. Foto: Mette Møllerop
Marie Smith-Solbakken og Tord F. Paulsen på SAFE-huset etter at økonomisk støtte til prosjektet var en realitet. Foto: Mette Møllerop

Refleksjoner om det uopprettelige

– Vi vil takke alle de som delt har historiene sine med oss. De har latt oss få innsyn i hvilke konsekvenser Kielland-ulykken ga deres liv og de har gitt oss anledning til å dele deres refleksjoner om det uopprettelige som skjedde 27. mars 1980 med offentligheten, sier Marie Smith-Solbakken.

400.00 gratis bøker er delt ut

Hele Rogaland leser har siden oppstarten delt ut over 400.000 bøker til innbyggerne i fylket. Målet med prosjektet er å gi befolkningen i Rogaland en felles leseopplevelse og øke interessen for litteratur. Prosjektet begynte som Hele byen leser i Stavanger i kulturhovedstadsåret 2008 og ble i 2010 utvidet til å gjelde hele fylket. Rogaland fylkeskommune har prosjektansvaret og dekker bokinnkjøpet.

– Vi er stolte over å stå bak en langvarig satsing på litteraturprosjektet Hele Rogaland leser. Det er også bra at prosjektet i 2020 kan bidra til å markere Kielland-ulykken som var en tragisk hendelse, ikke bare i fylkets historie, men for hele landet, sier Inghild Vanglo, leder av Regional-, kultur og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Foto: Norsk Oljemuseum
Foto: Norsk Oljemuseum

Særtrykk om Kielland-ulykken

SAFE gir ut et særtrykk om ulykken i kommende SAFE magasin. Særtrykket viser en bredde i det som lages og formidles om ulykken. Blant annet beskrives historiene fra de som kavet i høye bølger og kald vind i håp om å overleve, barna som mistet fedrene sine, litteraturen som har vært skrevet, gjennomgang av 40-års historie og oppsummering av forsikringsoppgjørene som fulgte i etterkant. I særtrykket legges det vekt på at ulykken ikke skal glemmes. Det dreier det seg om kunnskap, kunnskapen om årsakene til ulykker er den kunnskapen vi må ha for å unngå dem i framtida. For dem som er en del av store ulykker, er det nødvendig å gå videre i livet. En forutsetning for å kunne klare det, er å kunne stole på at hele sannheten er kjent.

Minnemarkering ved Kiellandmonumentet

Det ble en vakker og verdig minnemarkering ved Kiellandmonumentet selv om markeringen måtte begrenses på grunn av koronatiltakene.

Det ble lagt ned en rød rose for hver av de omkomne, og en hvit rose for hver av dem som overlevde, 212 roser totalt.

Odd Kristian Reme, leder av «Kielland»-nettverket, holdt minnetalen. Han sa blant annet at Kielland-ulykken aldri tar slutt. Så lenge de som leter etter svar, opplever at mange spørsmål stilles, men få spørsmål er besvart, blir det verken forsoning eller aksept.

Merete Haslund, datter av Fredrik Haslund som omkom, framførte sangen «The Rose» sammen med mannen Hans Inge Fagervik og sønnen Lucas.  Sangen er fra filmen med samme navn som ble vist i kinosalen da Alexander Kielland-plattformen gikk rundt.

Seremonien ble avsluttet med ett minutts stillhet ved minnetavlen over de omkomne.

Minnestund 27. mars. Foto: Marie Smith-Solbakken
Minnestund 27. mars. Foto: Marie Smith-Solbakken