Point + Eni = Vår energi

Point + Eni = Vår energi

Jan Inge Nesheim og Bjørn Sætervik

Sammenslåingen av Point og Eni gir grunnlag for en sterk fagforening.

Sammenslåingen av Point og Eni gir grunnlag for en sterk fagforening.

Vi mener det vil være en styrke for de ansatte at vi er samlet i en klubb, sier lederne i SAFE i Point, Bjørn Sætervik og Jan-Inge Nesheim.

– På Goliat har Lederne en klubb, men så langt vi forstår, er den lite aktiv. Industri Energi har kun en klubb på land, men organiserer også en del tariffansatte offshore. I Point er det bare en klubb, SAFE i Point, som organiserer alle tariffansatte, og vi ønsker selvfølgelig nå å få alle samlet i SAFE-klubben hos oss når vi blir ett selskap.

SAFE-klubben har over 160 medlemmer, og klubbens historie går tilbake til Esso i 1998.

Valg av klubb ble den gang gjort ved en demokratisk prosess. Esso inviterte alle potensielle fagforeningskandidater ned til Skottland, der Balder lå i dokk. Det ansatte valgte hvilket forbund de ønsket å organisere seg i, og daværende OFS vant. Valgresultatet har vært respektert i alle år, og det har vært vår styrke å stå samlet i en forening.

SAFE i Point har også fått en del landansatte med i klubben.

– De ser behovet for å være fagorganisert, spesielt nå når vi får en ny organisasjon å forholde oss til. Uorganisert arbeidskraft vil få lite eller ingen innflytelse på det som skjer i det nye selskapet. Mange innspill og beslutninger skjer i bedriftsutvalg, og der sitter du ikke om du ikke er fagorganisert, da det er de fagorganiserte som er en del av Hovedavtalen som deltar her.

Goliat

En del av dem som jobber på Goliat i faste driftsstillinger er innleide, fortrinnsvis fra selskapet Apply.

Vårt krav er at alle skal være ansatt i Vår energi, sier Sætervik og Nesheim.

– Vi har alltid hatt en helt klar filosofi på problemstillingen rundt fast ansatte kontra innleie: plattformer skal driftes av egne ansatte. I Esso og Points tid har vi gjort en grundig jobb for å få alle i faste drift og vedlikehold ansatt i selskapet.

Per i dag har altså selskapet en stor klubb. På Goliat er det to klubber med færre medlemmer. Denne situasjonen er lite gunstig når man helst trenger ett talerør for de ansatte, mener klubblederne.

Erfaring med sammenslåingsprosesser

SAFE-klubben har fersk og god erfaring med sammenslåingsprosesser. Ikke minst var «overgangen» fra Esso til Point en krevende, men også god prosess. Klubblederne satt i de aktuelle utvalgene og med sine innspill og aktive deltakelse fikk de en lærerik erfaring som de vil ta med seg i den kommende prosessen.

Vi sitter uten tvil på den siste og beste erfaringen i integrasjonsprosesser, sier Bjørn Sætervik og Jan-Inge Nesheim.

– Klubben vår er veldrevet, og vi er representert i SAFE med to forbundsstyremedlemmer. Klubbapparatet for å organisere de ansatte er på plass og godt rustet for oppgaven, slår de to fast.

Tidsperspektivet

Først skal myndighetene godkjenne fusjonen mellom Point og Eni. Fusjonen er planlagt gjennomført i løpet av 2018. Det nye selskapet skal hete Vår Energi AS, og Eni blir største eier med i underkant av 70 prosent av aksjene. Resten av aksjene vil HitecVision sitte på. Kristin F. Kragseth som i dag er en del av ledelsen i Point Resources, skal bli administrerende direktør i Vår Energi. Hun har blant annet bakgrunn fra Exxon Mobil.

Det nye selskapet vil etter planen har rundt 800 personer i arbeid. Det er altså her SAFE i Point kommer inn med ønske om å organisere alle ansatte både offshore og på land i det nye selskapet.