Politisk streik: Markeringer 120 steder over hele landet

Politisk streik: Markeringer 120 steder over hele landet

Alt tyder på at det blir stor oppslutning om den politiske streiken onsdag 28. januar. Det er varslet markeringer på mer enn 120 steder over hele landet, fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. – Oppslutningen er overveldende. Det er tydelig at kampen for å bevare arbeidsmiljøloven engasjerer ansatte i alle næringer og virksomheter, […]

Alt tyder på at det blir stor oppslutning om den politiske streiken onsdag 28. januar. Det er varslet markeringer på mer enn 120 steder over hele landet, fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør.

– Oppslutningen er overveldende. Det er tydelig at kampen for å bevare arbeidsmiljøloven engasjerer ansatte i alle næringer og virksomheter, over hele landet, konstaterer LO-leder Gerd Kristiansen, Unio-leder Anders Folkestad og YS-leder Jorunn Berland.

Informasjon om arrangementene legges fortløpende ut på www.mittarbeidsliv.no

Kristiansen, Folkestad og Berland vil være til stede i Oslo, hvor de skal holde appeller på markeringen utenfor Stortinget mellom klokken 14.00 og 16.00. Deretter er de politiske partiene invitert til å gi sine kommentarer.

– Det er viktig for oss å presisere at vi ikke ønsker å ramme en uskyldig tredjepart med den politiske streiken onsdag. Markeringene er en klinkende klar beskjed til regjeringen om å justere kursen. Samtidig er det ikke til å unngå at publikum dessverre vil påføres noen ulemper når så mange arbeidstakere over hele landet går til to timers politisk streik, sier lederne for de tre hovedorganisasjonene.

Som følge av streiken vil blant annet alle tog stå stille mellom klokken 15 og 16. Dette gjelder også flytoget. I Oslo vil alle t-baner og busser stå mellom klokken 15.00 og 15.30. Det blir ingen eller begrenset ekspedisjonsvirksomhet ved en rekke tollsteder.

Ved Svinesund og Ørje må trafikantene regne med at det kan oppstå kø. Internasjonale ferger vil ikke få ekspedert gods og blir derfor forsinket. Det vil ikke bli flyavganger fra Gardemoen mellom kl 14 og 16. Men alle fly vil lande, og beredskapen opprettholdes.

Fagforeningene har samarbeidet om å sikre forsvarlig bemanning i sykehjem med tanke på å sikre liv og helse, og i barnehager for å gjøre barnepass mulig. Politi, brann- og beredskapstjenestene bemannes.