Professor: – Økt CO2-avgift vil gi mindre haleproduksjon

Professor: – Økt CO2-avgift vil gi mindre haleproduksjon

Økningen i CO2-avgiften som ble varslet i klimameldingen vil gi mindre haleproduksjon og tidligere nedstegning av felt, sier professor i petroleumsøkonomi Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger til Teknisk Ukeblad. Han tror økningen i avgiften får liten betydning for store og svært lønnsomme oljefelt, men for de modne og marginale prosjektene kan klimaavgiften få avgjørende […]

Økningen i CO2-avgiften som ble varslet i klimameldingen vil gi mindre haleproduksjon og tidligere nedstegning av felt, sier professor i petroleumsøkonomi Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger til Teknisk Ukeblad.

Han tror økningen i avgiften får liten betydning for store og svært lønnsomme oljefelt, men for de modne og marginale prosjektene kan klimaavgiften få avgjørende betydning. width=

– Spesielt haleprosjekter der produksjonsprofilen i halen er relativt flat, kan bli påvirket av denne avgiftsøkningen. Tidligere nedstengning av felt representerer dårlig forvaltning av en knapp ressurs. Det vil her være en avveining mellom ressurshensyn og klimahensyn. Tiltaket er i direkte motstrid til ønsket om økt utvinning fra modne felt, sier Osmundsen.

Han sier at det kan føre til lavere CO2-utslipp på norsk sokkel, men tviler likevel på at det vil være gunstig for klimaet.

Les hele saken HER