Ptil: Alvorlig brudd på regelverket i Prosafe

Ptil: Alvorlig brudd på regelverket i Prosafe

Foto:Prosafe

Petroleumstilsynet har gitt Prosafe pålegg om å gjennomgå selskapets system for behandling av avvik. Pålegget kommer etter at et tilsyn gjennomført på «Safe Scandinavia» i september avdekket at avvik som ble påtalt under et tilsyn i september 2015 ikkje var fulgt opp. Et alvorlig brudd på regelverket, fastslår tilsynet. Ptil førte i dagene 19.–21.9.2016 tilsyn […]

Petroleumstilsynet har gitt Prosafe pålegg om å gjennomgå selskapets system for behandling av avvik. Pålegget kommer etter at et tilsyn gjennomført på «Safe Scandinavia» i september avdekket at avvik som ble påtalt under et tilsyn i september 2015 ikkje var fulgt opp. Et alvorlig brudd på regelverket, fastslår tilsynet.

Ptil førte i dagene 19.–21.9.2016 tilsyn med ”Safe Scandinavia”. Hensikten med tilsynet var blant annet å følge opp hvordan Prosafe hadde håndtert avvik som ble påvist i tilsyn i september 2015. Flere av disse avvikene viste seg ikke å være fulgt opp av selskapet. Ptil ser på dette som et alvorlig brudd på regelverkets krav til oppfølging og avviksbehandling.

Med bakgrunn i dette ga Ptil 29.8.2016 varsel om pålegg.

I overensstemmelse med varslet har Ptil gitt Prosafe følgende pålegg:

«Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf styringsforskriften § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling pålegger vi Prosafe AS å gjennomgå selskapets system for oppfølging av identifiserte avvik, slik at avvikene korrigeres, årsakene kartlegges og korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen. Effekten av tiltakene skal evalueres.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 15. januar 2017.