Ptil gransker gasslekkasje på Heimdal på pinseaften

Ptil gransker gasslekkasje på Heimdal på pinseaften

Ptil har besluttet å iverksette gransking etter en omfattende gasslekkasje på Heimdalfeltet pinseaften. Lekkasjen skjedde i forbindelse med testing av ventiler på bore-, produksjons- og boliginnretningen HMP1 på Heimdalfeltet. Det er foreløpig ikke kjent hvor store volumer som lakk ut, men gasslekkasjen var omfattende og medførte en alvorlig situasjon på innretningen. Da lekkasjen ble oppdaget […]

Ptil har besluttet å iverksette gransking etter en omfattende gasslekkasje på Heimdalfeltet pinseaften.
Lekkasjen skjedde i forbindelse med testing av ventiler på bore-, produksjons- og boliginnretningen HMP1 på Heimdalfeltet.

Det er foreløpig ikke kjent hvor store volumer som lakk ut, men gasslekkasjen var omfattende og medførte en alvorlig situasjon på innretningen.

Da lekkasjen ble oppdaget var det 98 personer på innretningen. Ingen ble skadet i hendelsen.

Ptil har, blant annet på grunn av hendelsens betydelige potensial, besluttet å iverksette gransking.

Ptils granskingsteam drar etter planen ut til Heimdalfeltet onsdag denne uken.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Gassfeltet Heimdal ligger i midtre del av Nordsjøen og er bygd ut med en integrert bore-, produksjons- og boliginnretning (HMP1). HMP1 har broforbindelse til stigerørsinnretningen HRP, som ble bygget i forbindelse med etableringen av Heimdal gassenter (HGS).

Heimdal er i dag primært et prosessenter for andre tilknyttede felt. Huldra, Skirne og Vale leverer gass til Heimdal, i tillegg blir gass fra Oseberg transportert via Heimdal.