Ptil: Ikke alt OK på Troll A

Ptil: Ikke alt OK på Troll A

Ptil førte i perioden 16.8 – 19.8.2010 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin tilrettelegging for en fremtidig effektiv og forsvarlig materialhåndtering på Troll A-innretningen. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med et oppstartsmøte ved Statoil sine kontorer i Bergen med relevant personell fra drifts- og prosjektorganisasjonene, samt gjennom møter, intervjuer og verifikasjoner ombord på Troll A. BakgrunnBakgrunn […]

Ptil førte i perioden 16.8 – 19.8.2010 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin tilrettelegging for en fremtidig effektiv og forsvarlig materialhåndtering på Troll A-innretningen.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med et oppstartsmøte ved Statoil sine kontorer i Bergen med relevant personell fra drifts- og prosjektorganisasjonene, samt gjennom møter, intervjuer og verifikasjoner ombord på Troll A.

Bakgrunn
Bakgrunn for tilsynsaktiviteten var at Statoil var i ferd med å utvide boligkomplekset på Troll A.

Tilsynet var en delaktivitet under tilsynet med styring av risiko, helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap i forbindelse med samtidig drift og modifikasjon på Troll A.

Mål
Målsettingen med aktiviteten var å vurdere hvordan Statoil tilrettelegger for en fremtidig effektiv og forsvarlig materialhåndtering på Troll A generelt, spesielt at lastedekk blir egnet for sikre løfteoperas width=joner i henhold til krav i regelverket. Tilsynet fokuserte spesielt på Statoil sine tiltak for å unngå blindsoner.

Resultat
Ptil gjorde observasjoner både av teknisk og organisatorisk art.

Følgende forhold nevnes spesielt:

  • Mangler ved planlegging og tilrettelegging for effektiv og forsvarlig materialhåndtering.
  • Kranfører har svært begrenset sikt, eller ikke sikt, til flere lasteområder som brukes regelmessig av begge offshorekranene.
  • Styringssystemet omfatter ikke i tilstrekkelig grad overordnet operasjonell ledelse av
    løfteoperasjoner.
  • Mangler ved system for sikring av kompetanse