Krever gjennomgang av COSL-rigger

Krever gjennomgang av COSL-rigger

|

Ptil pålegger COSL Drilling Europe AS gjennom egnede beregninger eller modellforsøk å verifisere at innretningene COSL Innovator, COSL Promoter og COSL Pioneer, etter gjennomførte modifikasjoner etter dødsulykken på Trollfeltet i desember i fjor, er i samsvar med rammeforskriften. Selskapet pålegges også å få disse beregninger eller modellforsøk verifisert av uavhengig, kompetent 3. part. Pålegget skal […]

Ptil pålegger COSL Drilling Europe AS gjennom egnede beregninger eller modellforsøk å verifisere at innretningene COSL Innovator, COSL Promoter og COSL Pioneer, etter gjennomførte modifikasjoner etter dødsulykken på Trollfeltet i desember i fjor, er i samsvar med rammeforskriften. Selskapet pålegges også å få disse beregninger eller modellforsøk verifisert av uavhengig, kompetent 3. part. Pålegget skal være etterkommet innen 1.oktober i år.

DSC_7176-3

Den 30. desember 2015, cirka klokken 16:38, ble deler av dekkskonstruksjonen forut på COSLI nnovator truffet av en bølge.

Bølgen traff riggen på babord side av dekksboksen forut og presset inn 17 vinduer, hvorav seks på nedre dekk og 11 på midtre dekk. Vanninntrenging førte til omfattende skader i lugarer fordelt på de to nevnte dekkene. Én person omkom og fire personer ble lettere skadet i ødeleggelsene som fulgte. Bølgen forårsaket også noe deformasjon av frontskottet på dekksboksen.

Dersom hendelsen hadde inntruffet på et tidspunkt hvor flere om bord oppholdt seg i lugarene, kunne flere menneskeliv ha gått tapt, fastslår Ptil

Granskningsrapporten peker på to brudd på regelverket:

COSL Innovator hadde ikke klaring på 1.5 m mellom underkant av nederste dekk og høyeste bølgetopp. Innretningens overbygg var ikke dimensjonert for å motstå horisontale bølgelaster, samt at opptellingssystemet under mønstring ikke fungerte tilfredsstillende.

På pressekonferansen understreket tilsynsdirektør Ingvild Hagesæther Foss i Ptil at tilsynet har tillit til at det er forsvarlig å bruke denne typen rigger på norsk sokkel.

Last ned rapporten her