Ptil maner industrien til kamp mot ukontrollerte hendelser

Ptil maner industrien til kamp mot ukontrollerte hendelser

Ptil har bedt næringen komme med konkrete tiltak for å redusere antall lekkasjer og brønnkontrollhendelser på norsk sokkel. – Situasjonen er utfordrende, sier Ptil-direktør Magne Ognedal. Fra 2002 til og med 2007 opplevde vi en meget positiv utvikling vedrørende antall hydrokarbonlekkasjer med rate over 0,1 kg/s. Industriens målsetning om maksimalt 10 lekkasjer av denne typen […]

Ptil har bedt næringen komme med konkrete tiltak for å redusere antall lekkasjer og brønnkontrollhendelser på norsk sokkel. – Situasjonen er utfordrende, sier Ptil-direktør Magne Ognedal.

Fra 2002 til og med 2007 opplevde vi en meget positiv utvikling vedrørende antall hydrokarbonlekkasjer med rate over 0,1 kg/s. Industriens målsetning om maksimalt 10 lekkasjer av denne typen i løpet av 2008 ble nådd allerede i 2007. width=

De tre siste årene har vi dessverre opplevd at den positive trenden har stoppet opp. I 2008 var tallet steget til 14 lekkasjer, i 2009 var det 15 lekkasjer og i 2010 igjen 14 hydrokarbonlekkasjer, skriver Ptil på sine hjemmesider.

Samme utvikling gjelder for antall brønnkontrollhendelser; også her har en mangeårig, jevn forbedring stoppet opp. I 2008 var det 11 brønnkontrollhendelser på sokkelen. I 2010 var tallet steget til 28.

Utviklingen framkommer i forbindelse med oppsummeringen av 2010-tallene for RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet).

Oversikten ble presentert og diskutert på et møte hos Ptil onsdag 30. mars, der representanter fra operativ ledelse i operatørselskapene, Oljeindustriens Landsforening (OLF) og myndighetene deltok.

– Situasjonen er utfordrende. Det er derfor svært viktig at industrien snarest klarer å snu den negative utviklingen, sier Ptil-direktør Magne Ognedal.

Han er tilfreds med at industrien på møtet signaliserte at de nå vil utarbeide forslag til konkrete tiltak for å komme tilbake i et positivt spor.

Forslagene skal presenteres for Ptil den 27. april – samtidig som myndighetene legger fram de totale resultatene fra RNNP for 2010.