Ptil: Mongstadlekkasje hadde stort skadepotensial

Ptil: Mongstadlekkasje hadde stort skadepotensial

Damplekkasjen på Mongstadanlegget 8. november 2012 hadde stort skadepotensial, med fare for tap av flere liv. Ptils gransking av hendelsen konkluderer med at lekkasjen oppstod på grunn av korrosjon.

Damplekkasjen på Mongstadanlegget 8. november 2012 hadde stort skadepotensial, med fare for tap av flere liv. Ptils gransking av hendelsen konkluderer med at lekkasjen oppstod på grunn av korrosjon.

 width=

Last ned granskningsrapporten HER

Under normal drift oppstod det den 8.november 2012 en kraftig damplekkasje på Mongstadanlegget i Hordaland. Ingen ble alvorlig skadet i hendelsen, og de materielle skadene var små. Hendelsen hadde imidlertid et stort skadepotensial, med fare for tap av flere liv.

Et to tommers damprør revnet tvert av og store mengder overhetet damp og vann, beregnet til 16,9 kg/s, strømmet ut med stor hastighet. Dersom lekkasjen hadde oppstått noen timer senere kunne opp til fire personer blitt livstruende skadet eller omkommet.

Lekkasjen oppstod på grunn av kraftig korrosjon under isolasjonen. I deler av bruddområdet på damprøret var det kun cirka 0,5 mm godstykkelse igjen av en opprinnelig godstykkelse på 3,9 mm.

Hovedårsaken til den kraftige korrosjonen utvendig på røret antas å skyldes at isolasjonen i lengre tid har blitt fuktig på grunn av korrodert og skadet utvendig metallkappe og at periodevise avblåsninger i damprøret har gitt optimale temperaturer for korrosjon. Det kan i tillegg ha vært lekkasje fra et dampvarmerør.