Puls, et spennende forum for diskusjon i SAFE

Puls, et spennende forum for diskusjon i SAFE

Puls er et nytt og spennende forum for diskusjon og debatt i SAFE. Det er åpent for medlemmer og tillitsvalgte, og holdes på SAFE-huset.

Puls er et nytt og spennende forum for diskusjon og debatt i SAFE. Det er åpent for medlemmer og tillitsvalgte, og holdes på SAFE-huset.

 width=Tirsdag 10. desember var det duket for Pulsmøte nummer to i SAFE. Møtet tok opp en rekke problemstillinger rundt den relativt ferske situasjonen i petroleumsindustrien, og grunnlaget for innledninger og debatt var basert på fire delrapporter utarbeidet av De Facto.

Det er De Factos Roar Eilertsen som har laget disse fire notatene for SAFE.

 

Notatene handler om konsekvenser at nedbemanningene for kommuner og lokalsamfunn, om oljeselskapenes «farvel» til den norske modellen, om kostnadene ved å handle «billige» installasjoner på sokkelen, og om outsourcingens pris innenfor drift og vedlikehold. Notatene finner du her.

Safe delrapport 1
Safe delrapport 2
Safe delrapport 3
Safe delrapport 4

 Vi har tro på at dette blir et spennende og nyttig forum, og med to fulle møter til nå, ser det absolutt ut til at klubbene mener dette er nyttig for utvikling og veivalg framover.