Raymond Midtgård ny forbundsleder i SAFE

Raymond Midtgård ny forbundsleder i SAFE

Forbundsleder Raymond Midtgård Foto: Victoria Varzari

Onsdag ettermiddag valgte kongressen i SAFE Raymond Midtgård (47) til ny forbundsleder i SAFE.

Kaare Edvardsdal (39) stilte som motkandidat. Han har vært tillitsvalgt i SAFE i Transocean siden 2012, vært medlem av SAFEs HMS-utvalg og representert SAFE Ung i Organisasjonsutvalget.

Kaare Edvardsdal Foto: Victoria Varzari
Kaare Edvardsdal Foto: Victoria Varzari

Midtgård tar nå over stafettpinnen etter Hilde-Marit Rysst, som har ønsket å gi seg etter tolv år som forbundsleder. Det var en enstemmig valgkomité som hadde innstilt på Midtgård, som da også ble valgt med et godt flertall.

Se videohilsen fra SAFE til Hilde-Marit Rysst

Takker for tilliten


– Da forespørselen kom fra valgkomitéen, ble jeg både glad og skremt. Det gikk noen tanker gjennom hodet, forteller Raymond Midtgård, nyvalgt forbundsleder i SAFE.

Midtgård har seks år bak seg som medlem av forbundsstyret i SAFE. I 2021 ble han frikjøpt nestleder i SAFE i Equinor, og for elleve år siden gikk han inn i styret i SAFE klubben Mongstad.   

– Dette er erfaringer som har gitt meg innsikt i verdien av samarbeid. Å lytte, finne essensen i et problem og være løsningsorientert ser jeg som en av mine sterke sider, forteller Midtgård.


Den nyvalgte forbundslederen er opptatt av at mye nytt er på gang i energisektoren:


– Offshore sjø trekker nå mot SAFE. Mye bra arbeid er lagt ned, men mye gjenstår også. Vi ser petroleumsloven blir omgått. Det heter seg at det som hentes opp av havet skal ilandføres og videreformidles der. Gruvedrift på havbunn er nevnt, men er det råvarer som skal sendes direkte ut av landet, eller skal vi sørge for industri på land også? Så har vi våre tariffavtaler vi må stå opp for, beholde og forbedre, påpeker han.

– Takk for tilliten! Å være forbundsleder for SAFE er et verv jeg må venne meg til. Jeg får heldigvis med meg dyktige kollegaer, både blant de valgte og de ansatte. Jeg skal bidra på tvers av organisasjonen og gleder meg til å komme enda tettere på de ulike tariffområdene. Be SAFE – be happy!


Om Raymond Midtgård:

 • 47 år
 • 4-barnsfar, gift med Silje Elde
 • Bor i Alver i Nordhordaland
 • Ansatt som operatør på Statoil Mongstad Raffineri i 2008
 • Ble med i styret SAFE Klubben Mongstad i 2012. Valgt inn som nestleder i 2016. Klubbleder på heltid i 2018
 • Frikjøpt nestleder i SAFE/YS i Equinor på Forus i 2021
Endret vedtektene fra en til to nestledere

Tirsdag vedtok den ekstraordinære kongressen i SAFE å endre vedtektene, slik at man går tilbake til ordningen med 1. og 2. nestleder, mot kun en nestleder i dag.  

Kai Morten Anda, SAFE i Sodexo, ble valgt som 1. nestleder.

Kai-Morten Anda Foto: Victoria Varzari
Kai-Morten Anda Foto: Victoria Varzari

Gro Gullhaug, SAFE i Okea, ble valgt som 2. nestleder.

Gro Gullhaug Foto: Victoria Varzari
Gro Gullhaug Foto: Victoria Varzari

Idar Martin Herland, SAFE i Equinor – Avdeling Sokkel og Mats Thune, SAFE i Odfjell ble valgt som forbundssekretærer.

Idar Martin Herland Foto: Victoria Varzari
Idar Martin Herland Foto: Victoria Varzari
Mats Thune Foto: Victoria Varzari
Mats Thune (til høyre) Foto: Victoria Varzari
Forbundsstyret, som består av tolv medlemmer (pluss forbundsleder, 1. og 2. nestleder – arbeidsutvalget) vil i kommende kongressperiode bestå av:

 • Monica Martinsen, SAFE i Equinor – Avdeling Sokkel
 • Andreas Hogstad, SAFE i Esso
 • Hogne Hole, SAFE i Bilfinger Industrier
 • Martin Skogland, SAFE i SLB
 • Ørjan Haugmoen Grandal, SAFE i Simon Møkster
 • Arild Jenssen, SAFE i Seadrill
 • Rune Hundhammer, SAFE klubben Deep Ocean
 • Arild Bringaker, SAFE i ESS
 • Bjarte Lygre, SAFE i KCA Deutag
 • Bjørn Asle Teige, SAFE i Equinor – Avdeling Sokkel
 • Katrine Knarvik-Skogstø, SAFE Klubben Kårstø
 • Rune Leirhaug, SAFE i Archer

Varamedlemmer:

 • Thorbjørn Holger Opstad – Fagforeningen i Vår Energi
 • Mats Reinholtsen – SAFE i Transocean
 • Porfirio Esquivel – SAFE i Equinor, avdeling sokkel
 • Tina Mmalie Kjeldahl-Vallon – SAFE i SLB
 • Jan Inge Nesheim – Fagforeningen i Vår Energi
 • Ola Rune Strømmen – SAFE i AKOFS
 • Brage Carlsen – SAFE i Island offshore sjø