Regelverket skal etterleves, ikke utfordres

Regelverket skal etterleves, ikke utfordres

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

Det viktigste nå er ikke å kaste folk, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst. -Vi må sikre at bedriftene etterlever regelverket, ikke utfordrer det. Samtidig er vi selvfølgelig enige i at Ptil må gjøre sitt for å få tilbake respekt fra bedriftene og fornyet tillit fra de ansatte.

Det viktigste nå er ikke å kaste folk, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst. 

– Vi må sikre at bedriftene etterlever regelverket, ikke utfordrer det. Samtidig er vi selvfølgelig enige i at Ptil må gjøre sitt for å få tilbake respekt fra bedriftene og fornyet tillit fra de ansatte. 

At SAFE i Equinor ønsker å bytte ut Ptil-direktør Anne Myhrvold på grunn av manglende tillit etter Riksrevisjonens rapport, har fått stor oppmerksomhet i pressen.

11. februar ble de to konserntillitsvalgte for YS i Statoil, Bjørn Asle Teige og Owe Ingemann Walterzøe, klubbleder i SAFE-klubben på Mongstad, Raymond Midtgård, og nestleder i SAFE sokkel, Terje Axe Sørensen, intervjuet i Dagens Næringsliv (DN). Intervjuet handlet om den manglende tilliten til Petroleumstilsynets direktør, Anne Myhrvold.

Til DN sa de tillitsvalgte at de ikke ønsket at regjeringen ga Myhrvold ny tillit når åremålet hennes går ut i mai. De trakk blant annet fram Ptils godkjenning av oppstart av Goliat, mangel på oppfølging av påpekte mangler på Mongstad, og Myhrvolds tette familiære- og vennskapsbånd til ansatte i Equinor.

Når det gjelder Equinor, er selskapet omtalt 328 ganger i rapporten, skriver DN. Equinor er det selskapet som er knyttet opp til flest saker i rapporten.

Alvorlige saker og mangel på tiltak fra Ptil

SAFE stiller seg bak våre medlemmers kritikk av Petroleumstilsynet, slår Hilde-Marit Rysst fast. De svært alvorlige sakene er grundig dokumentert i Riksrevisjonens rapport. Det er ikke tvil om at Equinor er en gjenganger i sakene. I vår vurdering av Riksrevisjonens rapport på safe.no 15. januar, trekker vi fram revisjonens sterke kritikk av Ptil, og spesielt Ptils manglende oppfølging av bedrifter som neglisjerer både advarsler, påbud og sikkerhet.

– Det er en stor og alvorlig utfordring for selskapet å endre kurs, og det er Equinor og andre selskap som selv har ansvar for å endre denne kulturen, etterleve regelverket, ikke utfordre det på grunn av et svakt tilsyn.

Det er enklere å være tilsyn når økonomien er god, oppdragene er mange og næringen går godt.

– Da de dårlige tidene kom, klarte ikke Ptil å holde et stramt grep, og de hadde ikke trening i å bruke de virkemidlene de faktisk har tilgjengelig. Det er ingen tvil om at dette har laget dype sår i tilliten medlemmene har til Ptils håndtering av sikkerhetsbrudd i selskapene.

Anne Myhrvolds stilling

Når det gjelder Ptil-direktør Anne Myhrvolds stilling, blir den lyst ut nå i vår, og jeg har tillit til at departementet håndterer dette på en god måte, sier Rysst.

– Det viktigste er ikke å bytte ut Anne Myhrvold, men å ta tak i alle de tre nivåene av sikkerhetsarbeidet. Om Anne Myhrvold er den rette til å gjøre det, er det departementets oppgave å vurdere. Det trengs en «hestekur», og om et lederskifte inngår i denne kuren, vil tida vise.

Statsråden har bedt Ptil ta kontrollen og «bruke klypa», det er bra, men også departement og statsråd må se seg i speilet, mener Rysst.

– De har sluppet unna i Riksrevisjonens rapport, men faktum er at de ikke har støttet opp om sitt tilsyn. De har flere ganger gått imot Ptil sitt fagråd, syn og avgjørelser. Derfor er det vanskelig å tro at ikke departementet har latt seg forføre av selskapene, ikke minst med tanke på den tøffe perioden med kostnadskutt som vi nå har vært gjennom.

Det unnskylder ikke Ptils rolle i dette. Tilsynet må gjøre sitt for å få tilbake respekt fra bedriftene og fornyet tillit fra de ansatte, legger hun til.

Ny ledelse i Ptil?

Hvis det kommer en ny leder på toppen som nå skal «svinge pisken», kan det skade mer enn det hjelper, sier Hilde-Marit Rysst.

Bransjens sikkerhetsfilosofi er grunnlagt på åpenhet, tillit, dialog, for å nevne noe. Det har Ptil faktisk vært gode på. Begynner man å «slå handa av selskapene», vil bransjen lukke seg og ingenting rapporteres. Det gagner ikke sikkerheten og sikkerhetsarbeidet.