Regimeskifte i SAFE i Transocean

SAFE i Transocean hadde sitt årsmøte den 27. og 28. april 2022 i Stavanger på Hotel Victoria. 38 engasjerte tillitsvalgte deltok på årsmøte, og flere gjester fra SAFE-huset hadde innlegg om tarifforhandlinger og årets hovedoppgjør, samt pensjonskompensasjonsordningen. Både 1. og 2. nestleder var på valg i år, og to nye ble valgt, Asgeir Lillejordet og Ann Therece Jørgensen.

– Det var høy temperatur rundt tariff diskusjonen initiert av nestleder Kai Morten Anda, som omtalte årets hovedoppgjør og forventningene til det. Forpleining og minimumsstandard på leveranser og antall forpleiningsoperatører om bord var også høyt prioritert under årsmøtet. SAFE Transocean ønsker styrket velferd om bord på riggene, sa Kaare Edvardsdal, styremedlem i klubben.

Kaare Edvardsdal Foto: Rebecca Bjerga

Gjesteforeleser Øystein Tellef Hansen hadde et inspirerende foredrag om tillitsvalgtrollen, og satt dette i det store verdensbilde: Den store uroen i Europa og presset på de sosiale systemene, krigen i Ukraina, som kan være det første steget på vei til noe større, tredje verdenskrig. Lidelse, usikkerhet, millioner av flyktninger, økonomisk krise og energikrise mtp de høye prisene på gass og drivstoff.

Øystein Tellef Hansen Foto: Rebecca Bjerga

Alt dette bringer utfordringer hjemme, på det norske arbeidsliv systemet. Hansen mente det likevel finnes en utvei for et lite land som Norge, nemlig ved å dra tilbake til røttene både politisk og organisatorisk i en slags klassekompromiss og gjennom samarbeid på virksomhetsnivå.

– Medlemmene må ta fagbevegelsen tilbake, fagbevegelsen må bygges på basis av et nasjonalt og kollektivt avtalesystem. Arbeidet ute på arbeidsplassene må prioriteres, oppfordret Hansen.

Pensjonskompensasjonsordningen

På dag to var Roselyn Riley som er nylig ansatt i SAFE invitert for å fortelle om den nye pensjonskompensasjonsordningen, som SAFE sentralt har nå opprettet en stilling for. Denne ordningen var samlingen veldig interessert i, delegatene hadde mange gode spørsmål.

Valg av styret:

  • Steinar Nesse, 1. nestleder i klubben var på valg i år og stilte til gjenvalg.
  • Asgeir Lillejordet stilte som motkandidat og vant valget.
  • 2. nestleder William Oen var også på valg og stilte til gjenvalg.
  • Ann Therece Jørgensen var motkandidat og vant valget.
  • Kaare Edvardsdal ble valgt som sekretær.
  • Kasserer er Håkon Boardhurst.

– Det var en delt sal, men jeg hadde en god motkandidat som vant valget på en redelig og god måte, han overta min stilling og jeg reiser ut igjen i havet. Jeg reiser med en trygghet om at klubben blir godt tatt vare på videre, sier Nesse.

– Jeg ville ta den utfordringen for å prøve å gjøre en forskjell for grasrota i SAFE Transocean, sier Lillejordet, den nye nestlederen i den største SAFE klubben på NR-området.

Skriv ut siden