Reisevirksomhet i SAFE

Reisevirksomhet i SAFE

||

Fra oktober til i dag har SAFE besøkt ti oljearbeidsplasser. Det dreier seg om Statoil-installasjoner som  Statfjord A og C, NR-rigger og fartøy som tilhører Transocean og Teekay. Flere står for tur. I dag, tirsdag 19.01 får Petrojarl Varg besøk. 25.01 kommer SAFE til Oseberg Feltsenter, deretter er   COSL målet 01.02, og Gullfaks 09.02. Owe […]

Fra oktober til i dag har SAFE besøkt ti oljearbeidsplasser. Det dreier seg om Statoil-installasjoner som  Statfjord A og C, NR-rigger og fartøy som tilhører Transocean og Teekay. Flere står for tur.

I dag, tirsdag 19.01 får Petrojarl Varg besøk. 25.01 kommer SAFE til Oseberg Feltsenter, deretter er   COSL målet 01.02, og Gullfaks 09.02.

Owe Ingemann Waltherzøe som har fått ansvaret for å koordinere arbeidsplassbesøkene, sier at tilbakemeldingen er svært positive.  Medlemmene er blant annet veldig godt fornøyd med at forbundsleder Hilde-Marit Rysst prioriterer arbeidsplassbesøk.

Alle arbeidsplasser kan få besøk

DSC_5913

SAFE reiser til medlemmenes arbeidsplass enten disse er på havet, på land, eller ved kai.

Også andre begivenheter og møter er på aktivitetslista til Owe. Det gjelder klubbenes årsmøter, styremøter, områdeutvalgsmøter, tillitsvalgtkonferanser og kurs.

– Det er viktig for medlemmene å få fersk informasjon fra oss, og like viktig for oss å få deres innspill og tilbakemeldinger. Enten det er negative eller positive signaler, er det viktig at det tas med tilbake til SAFE-huset. Det sparer også klubblederen for en del arbeid i travle tider, at vi sikrer at informasjonen kommer dit den skal.

Presentasjon

SAFE har laget en presentasjon hvor det informeres om aktuelle saker.  Spørsmål som folk ønsker å vite mer om, er blant annet hva som foregår på «huset» for tida?

– Framtidsutsikter for næringen diskuteres, og vi prøver å sette de mest negative spådommene inn i et framskrittsperspektiv: er det så ille – eller? spør Owe.

Vi er inne i en unormal tid med en normal oljepris. Svingninger er normalt, og   en oljepris på 138 dollar fatet er unormalt.

Størrelsen på kostnadene hører til det unormale.

– Mange bedrifter har tjent seg søkkrike på salg av varer og tjenester til rederier og operatører.  «Offshore-prising» kan gjerne brukes som begrep. Nå er det slutt. Nå er festen over!

Grunnen til at vi som jobber i «oljå» interesserer oss for dette, er at det berører våre arbeidsplasser direkte, sier Owe.

Det samme gjør også Jens Ulltveit-Moes inntjening og uttalelser.

– Vår lønnsutvikling gjennom de siste 15 årene har vært tilnærmet lik den inntjeningen landansatte har hatt. Hvis jeg skulle tjene en million, som Ulltveit-Moe påstår, kunne jeg ikke jobbet 2-4. Jeg måtte ha jobbet mye mer.

Hvorfor skal Ulltveit-Moe tjene en milliard ved å stå på? Hvorfor skal ikke oljearbeidere kunne tjene en million ved å gjøre det samme?

Spørsmålene diskuteres ute, og problemstillinger rundt både lønnsutvikling og kostnader trigger engasjementet.

DSC_6004_edited-1

Ta kontakt

og inviter oss til din klubbs arbeidsplass, årsmøtet deres, styremøtet eller konferansen deres. Vi kommer, sier Owe Ingemann Waltherzøe.

Foto: Halvor Erikstein