Rekordtall fra Petoro

Rekordtall fra Petoro

Første halvår ga den høyeste kontantstrøm noensinne fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). 84,5 milliarder kroner, mot 67,9 milliarder i fjor. 2. kvartal ga en netto kontantstrøm på 41,6 milliarder, 22 prosent høyere enn i fjor. Resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i første halvår 2012 var 81,5 milliarder kroner mot 65 […]

Første halvår ga den høyeste kontantstrøm noensinne fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). 84,5 milliarder kroner, mot 67,9 milliarder i fjor. 2. kvartal ga en netto kontantstrøm på 41,6 milliarder, 22 prosent høyere enn i fjor.

Resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i første halvår 2012 var 81,5 milliarder kroner mot 65 milliarder i første halvår 2011. Resultatforbedringen på 24 % fra tilsvarende periode i fjor skyldes hovedsakelig økt salgsvolum og høyere priser. width=

Samlet olje- og gassproduksjon i andre kvartal var like over én million fat oljeekvivalenter per dag (foed) mot 845 tusen foed i samme periode i 2011. Gassproduksjonen i andre kvartal 2012 var 30 prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor, da flere felt var nedstengt på grunn av planlagt vedlikehold. Produksjonen av olje og NGL viser en økning på sju prosent. Også her skyldes økningen i hovedsak færre planlagte vedlikeholdsstanser enn i 2011.

Oljeprisen var i første halvår gjennomsnittlig 672 NOK/fat (116 USD/fat), mens gjennomsnittet i andre kvartal var 639 NOK/fat (110 USD/fat). Gjennomsnittlig gasspris i årets seks første måneder var 2,37 kroner per kubikkmeter.

Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro (bildet) ser på produksjonsresultatet som en indikasjon på at det ti-årig bratte fallet i oljeproduksjon nå er i ferd med å flate ut.

– Videre framover ser vi et betydelig potensial for å få mer ut av modne felt, vi får flere mindre utbygginger på kort og mellomlang sikt og om ikke altfor mange år får vi innfasing av større oljefunn som Sverdrup, Skrugard og Maria. Dette gir meget gode framtidsutsikter for statens eierandeler og for norsk sokkel som helhet, sier Pedersen