Resolusjoner vedtatt på SAFE sitt landsmøte 2. juni 2021

SAFE landsmøte 2021 Foto: Rebecca Bjerga
SAFE landsmøte 2021 Foto: Rebecca Bjerga

Det ble vedtatt to resolusjoner på SAFE sitt landsmøte 2. juni 2021 på Quality Hotel Residence, Sandnes. 

  • Ny granskning av Alexander Kielland  

Et samlet landsmøte i SAFE krever ny granskning av Alexander Kielland-ulykken. Det er mange ubesvarte spørsmål og en viktig sak å etterforske både for læring og for å kunne gi et endelig svar til de pårørende og overlevende. Vi har ventet lenge nok og SAFE krever handling nå!

  • Nok folk til jobben!! 

Et samlet landsmøte i SAFE krever at tilsynsmyndighetene ser til at aktørene i næringen sørger for tilstrekkelig bemanning og kompetanse for sikker drift på sokkel og landanleggene.

Stadig nye granskninger peker på mangelfull kapasitet og kompetanse som bakenforliggende årsaker til hendelser. Her påhviler det særlig operatørselskapene å sørge for at dette er på plass, også hos deres underleverandører. SAFE krever aksjon! Et samlet landsmøte i SAFE.

Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær organisasjon i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

– Vi vedtok to resolusjoner på landsmøtet, sier forbundssekretær organisasjon Thorbjørn Holger Opstad. Den første var en sak som SAFE har støttet i mange år, nemlig Kielland-granskingen. SAFE mener det er mange uavklarte spørsmål rundt Kielland-ulykken og krever at denne hendelsen granskes på nytt. Vi vedtok også en resolusjon rundt spørsmålet om bemanningen på sokkelen og landanleggene. Her mener vi at operatørselskapene må være ansvarlige og sørge for en god bemanning i alle driftsfaser hos seg selv, samt også hos underleverandører, sier han.

SAFE har en sunn og god økonomi

På landsmøtet fikk delegatene gjennomgang med hva de forskjellige avdelingene på huset har jobbet med i den siste tiden, og ikke minst hva utfordringer som står foran. Torill Lorentzen, økonomiansvarlig i SAFE, presenterte regnskapet for 2020 og la frem hvordan økonomien i SAFE er for tiden. SAFE har en sunn og god økonomi. Direktøren ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Pål Molander var gjesten vår på landsmøtet, han snakket litt om utfordringene rundt arbeid under koronapandemien og hvordan effekten av så mange på hjemmekontor kan ha på arbeidstakerne.

Skriv ut siden