Riggarbeiderne i SAFE er i streik

Riggarbeiderne i SAFE er i streik

Rederiforbundets tilbud i årets tariffoppgjør ble sendt ut til SAFE-medlemmene gjennom uravstemning. 80 prosent av medlemmene som er tilknyttet tariffområdet ga et krystallknart NEI til tilbudet.

Rederiforbundets tilbud i årets tariffoppgjør ble sendt ut til SAFE-medlemmene gjennom uravstemning. 80 prosent av medlemmene som er tilknyttet tariffområdet ga et krystallknart NEI til tilbudet.

Grunnlaget for arbeidskonflikten:

Pensjon har stått i fokus hos samtlige fagforeninger i 2018. Hull i AFP-ordningen skulle tettes, og sliterne i arbeidslivet skulle gis et ekstra pensjonspoeng.

De sentrale hovedorganisasjonene sentraliserte streikeretten i et samordnet oppgjør, og fant en løsning for de aller fleste.

Norges Rederiforbund sa nei til et rettferdig pensjonskrav. I tillegg innebar det økonomiske tilbudet enda et år med økt lønnsforskjell mellom oljearbeidere på norsk sokkel.

Pensjon – SAFE sitt krav var at pensjonsordningen skulle opprettholdes for alle. Vi kan ikke akseptere at arbeidere som er nyansatt eller skifter arbeidsgiver får en dårligere ordning enn den som vi andre har.

Økonomi – Lønnskravet vårt var å harmonisere utviklingen i forhold til Norsk olje og gass, Nog-området. Over flere år har riggarbeidere hatt en dårligere lønnsutvikling. Det kan ikke fortsette.

Resultat – Partene sto for langt fra hverandre og brudd var et faktum klokka 23.45. SAFE er nå i streik på rederiområdet.

Link til løpeseddel:

Streikeflyer