Riggstreiken er over

Riggstreiken er over

Både arbeidskrevende og belastende

SAFE tok kampen, en vellykket streik er vunnet.

SAFE tok kampen, en vellykket streik er vunnet.

SAFE fikk fullt gjennomslag for sitt pensjonskrav. I tillegg sikret SAFE sine medlemmer etterbetaling i fra 01.06.2018, noe som er historisk innenfor NR-området.

SAFE valgte å ta ansvar og avslutte streiken da vårt hovedkrav, pensjon, ble innfridd.

SAFE takker for all støtte og de positive tilbakemeldingene fra medlemmer og andre offshoreansatte.

Protokoll etter streiken

Kontaktperson Roy Aleksandersen  906 54 208    royal@safe.no

 

Streikekomite:

Geir Frode Nysæter 905 00 556 gfn@safeiodfjell.com
Arild Jenssen 416 27 100 arild.jenssen@seadrill.com
Steinar Nesse 906 21 226 steinar.nesse@deepwater.com
Egil Bjørgås 951 11 231 egil.bjorgas@deepwater.com
Oddleiv Tønnessen 934 22 342 oddleiv.tonnessen@ess-norway.com
Roy Aleksandersen 906 54 208 royal@safe.no
Reidun Ravndal 924 92 441 reidun@safe.no