Roselyn Riley er nyansatt på SAFE-huset

Roselyn Riley er nyansatt på SAFE-huset

|

Roselyn Riley er nylig ansatt på SAFE-huset som saksbehandler for pensjonskompensasjonsordningen. Hun har bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og ett år med videreutdanning i offentlig rettslære fra Nord universitet i Bodø. Hun sitter også som meddommer for Sør-Rogaland tingrett. Riley er flerkulturell med bakgrunn fra Australia og Filippinene.  

Roselyn Riley er nylig ansatt på SAFE-huset som saksbehandler for pensjonskompensasjonsordningen. Hun har bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og ett år med videreutdanning i offentlig rettslære fra Nord universitet i Bodø. Hun sitter også som meddommer for Sør-Rogaland tingrett. Riley er flerkulturell med bakgrunn fra Australia og Filippinene.  

OSO er en fellesbetegnelse for oljearbeidernes sosiale ordninger som drives av fagforbundene på sokkelen. Pensjonskompensasjonsordningen for ansatte omfattet av riggavtalen med Norges Rederiforbund (NR) er en av disse ordningene. Denne ordningen er det Industri Energi og SAFE som eier i fellesskap. Det er opprettet en hjemmeside (www.oso.as) hvor en finner informasjon om de ulike ordningene.  

Ordningen har et styre som består av to representanter fra hvert av fagforbundene, den administreres av SAFE, og det er her Roselyn Riley kommer i bilde. 

 decoding=
Roselyn Riley Foto: Rebecca Bjerga

Fortell litt om deg selv: bakgrunn, utdanning og arbeidserfaring.

– Jeg har en sammensatt bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og ett år med videreutdanning i offentlig rettslære fra Nord Universitet i Bodø. Jeg har tidligere jobbet i Stavanger Engineering innen administrasjon og økonomi, og har over åtte års erfaring innen yrket. I tillegg sitter jeg som meddommer for Sør-Rogaland tingrett. 

Så spennende, fortell mer om meddommer jobben.

– En gang i halvåret blir man kalt inn som meddommer i tingretten eller lagmannsretten i en straffesak. Her, sammen med en annen meddommer og dommer, vurderer vi enkelte straffesaker og avlegger dom. Det er et alminnelig rettsprinsipp at man skal dømmes av sine likemenn, derfor har meddommerne en viktig rolle i rettssystemet. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at borgerne har medbestemmelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker.  

 –Dette er frivillig, men jeg syns det er veldig lærerikt og samtidig gjør man noe godt for samfunnet. 

Hvorfor har du takket ja til et jobbtilbud fra SAFE? 

– For å lære noe nytt og få andre arbeidsoppgaver. Jeg syns energisektoren er veldig spennende, med mye ny teknologi og en utvikling som jeg har lyst å være med på.  

Hva er dine arbeidsoppgaver? 

– Hovedoppgaven min er ansvar for NR-pensjonskompensasjonsordning (PKO), innkreving/betaling av midler, saksbehandling og innhenting av relevante opplysninger ved mottatte søknader. Jeg jobber også med referat- og protokollskriving, møteinnkalling og kontakt med samarbeidspartnere, altså klubbene i SAFE.  

Hva gleder/gruer du deg til? 

– Jeg syns det er kjekt å jobbe som saksbehandler, men jeg gruer meg litt til å sette meg inn i de forskjellige tariffavtalene, det kan bli mye. Jeg har begynt med det, men må ta det litt og litt. Så langt virker dette veldig interessant.  

Hvordan er det å jobbe på SAFE-huset så langt?  

– Jeg sitter på det lille kontoret oppe i andre etasje, jeg får opplæring av Kai Morten. Men jeg spør både Kai Morten og Levard, eventuelt de andre på jussavdelingen om jeg lurer på noe. Ellers så syns jeg det er veldig greit at landet har åpnet igjen, for nå jeg kan bli bedre kjent med alle som har hatt hjemmekontor i denne perioden.  

Hva gjør du på fritiden? 

– Fritiden består som regel av venner og familie med en del motorsykkelturer om sommeren. Når det regner, så finner jeg alltid på et lite oppussingsprosjekt hjemme, samboeren min syns det er greit, så lenge det er ETT prosjekt om gangen.  

Nestleder Kai Morten Anda er godt fornøyd med at SAFE har fått inn Roselyn som saksbehandler for ordningen.  

– Hun har absolutt de egenskapene vi var ute etter, hun viser et stort engasjement, sier Anda.  

Ordningen er tariffbestemt (utdrag fra tariffavtalen):  

  1. PENSJONSKOMPENSASJONSORDNING (Jfr. Protokolltilførsel i pkt. 27) 

Arbeidsgiveren foretar en månedlig innbetaling til et pensjonsfond med kr. 110,- pr. arbeidstaker som er uorganisert eller medlem av Industri Energi eller SAFE. Beløpet innbetales til kontonummer 3201.32.88029.  

Fondets hovedformål skal være å sikre pensjonsrettighetene til arbeidstakere mellom 57 og 60 år med minst 15 års ansiennitet, som blir oppsagt på grunn av driftsinnskrenkninger, og som ikke får benyttet den utvidede fortrinnsretten iht. avtalens pkt. 2.  

Partene (NR-SAFE-IE) ble enig om å midlertidig utvide ordningen som følge av endringer i pensjonsregimet på riggavtalen gjeldende fra 1. januar 2020. 

Link til en kortfattet innføring i de ulike søkegruppene som ordningen nå omfatter: https://www.oso.as/wp-content/uploads/2021/10/NR-Pensjonskompensasjonsordning-2021-felles.pdf 

Mer info, søknadskjema og vedtekter på www.oso.as