Rowan/Valaris sak i Arbeidsretten

Advokat Kjell Brygfjeld Foto: Stig-Rune Refvik
Advokat Kjell Brygfjeld Foto: Stig-Rune Refvik

SAFE er i Arbeidsretten med krav om opprettholdelse av normallønnsavtale ved varmt opplag for mannskaper på Rowan Stavanger (nå Valaris). SAFE opplever at arbeidsgiver skisserte kun et reelt alternativ – aksepter 25% nedgang i lønn eller bli permittert uten sikkerhet om støtte fra NAV.

Saken rullet opp i årsskiftet 2017/2018, da skulle riggen Rowan Stavanger legges i varmt opplag. Det ble skissert to alternativer:

  • det ene var å legge riggen i Dudee, UK
  • det andre var å legge riggen i Åmøyfjorden

Bedriften ville at de ansatte skulle jobbe 3/3 eller gå redusert stilling med lønnskutt på 33% i 2/4 rotasjon. IE gikk med på en lønnsreduksjon og stilling med lønn tilsvarende 75% av opprinnelig lønn. SAFE hevdet at det ikke er anledning til å avvike prinsippet med normallønn i denne saken og uansett ikke ensidig fra bedriften sin side.

Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS Foto: Rebecca Bjerga
Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS Foto: Rebecca Bjerga

– Lokal klubb, og ikke minst de ansatte, opplevde situasjonen som svært utidig. De ble presset om å akseptere lønnsreduksjon på 25% eller bli permittert og komme i «utboksen» til selskapet, sier Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS. Dette er i strid med flyteriggavtalen, og Arbeidsretten skal nå ta stilling til dette. I etterkant av at saken kom på bordet til SAFE, har Rowan hatt rigg i opplag i Åmøyfjorden fire ganger, hvor de ansatte har beholdt 100% lønn.

Skriv ut siden